Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03087 м. Київ вул. Єреванська, 1
4. Код за ЄДРПОУ23697280
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 594-11-04
6. Електронна поштова адресаndudnyk@ukrgasbank.com
7. Перший заступник Голови ПравлiнняКравець Андрiй Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.04.2016припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Горб Сергiй Iванович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2016 (протокол №1) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Горба Сергiя Iвановича.
На посадi Голови Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Горб С.I. перебував 1 рiк 11 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК»Гурманчук Андрiй Анатолiйович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2016 (протокол №1) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука Андрiя Анатолiйовича.
На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчук А.А. перебував 1 рiк 11 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
28.04.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК»Чернега Сергiй Дмитрович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2016 (протокол №1) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Чернеги Сергiя Дмитровича.
На посадi члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Чернега С.Д. перебував 1 рiк 11 мiсяцiв.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

28.04.2016обраноГолова Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчук Андрiй Анатолiйович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2016 (протокол №1) Головою Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Гурманчука Андрiя Анатолiйовича.
Голову Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гурманчука А.А. обрано строком на 3 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Гурманчук А.А. обiймав такi посади:
? 08.2010-03.2011 – головний спецiалiст вiддiлу контролю за банкiвськими установами Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Мiнiстерства фiнансiв України.
? з 03.2011 по теперiшнiй час – головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.
28.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК»Гонтаржевська Ярослава Миколаївна-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2016 (протокол №1) до складу Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Гонтаржевську Ярославу Миколаївну.
Члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Гонтаржевську Я.М. обрано строком на 3 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Гонтаржевська Я.М. обiймала такi посади:
? 20.08.2010-18.04.2011 – провiдний економiст iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Мiнiстерства фiнансiв України;
? 19.04.2011-15.05.2011 – головний спецiалiст iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України;
? 16.05.2011-01.09.2011 – головний економiст-фiнансист iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України;
? 02.09.2011-18.05.2014 – головний економiст-фiнансист вiддiлу аналiтичної роботи та управлiння ризиками Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України;
? 19.05.2014-23.11.2015 – головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань банкiвських послуг та координацiї взаємодiї з НБУ Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України;
? з 24.11.2015 по теперiшнiй час – головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.
28.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК»Дорош Роман Андрiйович-
0
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 28.04.2016 (протокол №1) до складу Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» обрано Дороша Романа Андрiйовича.
Члена Ревiзiйної комiсiї АБ «УКРГАЗБАНК» Дороша Р.А. обрано строком на 3 роки.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв Дорош Р.А. обiймав такi посади:
? 02.2010-06.2012 – Державна податкова iнспекцiя у м. Рiвному, старший податковий iнспектор;
? 06.2012 - по теперiшнiй час – Державна фiнансова iнспекцiя України, головний державний фiнансовий iнспектор вiддiлу контролю фiнансових установ Департаменту контролю у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг.