Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ "АЛЬПАРІ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 Київ Тарасівська, 19
4. Код за ЄДРПОУ38377143
5. Міжміський код та телефон, факс/044/364-73-70 /044/364-73-70
6. Електронна поштова адресаo.ushakova@alpari-bank.com.ua
7. Голова ПравлінняКраснощок О.П.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.04.2016припинено повноваженняГолова Спостережної радиГрибков Віктор Никифоровичд/н
д/н
0
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Грибков Віктор Никифорович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), який займав посаду Голова Спостережної ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.01.2014.
28.04.2016припинено повноваженнязаступник Голови Спостережної радиГромакова Лариса Костянтинівнад/н
д/н
0
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Громакова Лариса Костянтинівна, ( згоди на розкриття паспортних даних не надала), яка займала посаду заступник Голови Спостережної ради припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 8.07.2013.
28.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної радиСавиченко Борис Онисимовичд/н
д/н
0
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Савиченко Борис Онисимович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), який займав посаду Член Спостережної ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03.03.2014.
28.04.2016призначеноГолова Спостережної радиГрибков Віктор Никифоровичд/н
д/н
0
Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Грибков Віктор Никифорович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), призначена на посаду Голова Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "Ощадбанк" радник секретаріату Голови Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
28.04.2016призначенозаступник Голови Спостережної радиГромакова Лариса Констянтинівнад/н
д/н
0
Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Громакова Лариса Констянтинівна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), призначена на посаду заступник Голови Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія АСКА", начальник управління з продажів. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
28.04.2016призначеноЧлен Спостережної радиСавиченко Борис Онисимовичд/н
д/н
0
Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Савиченко Борис Онисимович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), призначений на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "СК "Статус", Голова Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
28.04.2016призначеноЧлен Спостережної радиПетленко Юлія Володимирівнад/н
д/н
0
Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Петленко Юлія Володимирівна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), призначена на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: КНУ ім.Т.Шевченка, доцент кафедри фінансів економічного факультету, заступник завідуючого кафедри з навчально-методичної роботи. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
28.04.2016призначеноЧлен Спостережної радиПрилуцький Олег Олександровичд/н
д/н
0
Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером від 28.04.2016 р. Посадова особа Прилуцький Олег Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), призначений на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління "ПАТ "АКЦЕПТ БАНК". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.