Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПрАТ "УАСК АСКА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69005 мiсто Запорiжжя вулиця Перемоги, 97-А
4. Код за ЄДРПОУ13490997
5. Міжміський код та телефон, факс(044)5202220 (044)5202220
6. Електронна поштова адресаludmila.bachinskaya@aska.ua
7. Генеральний директорШукатко Андрiй Олегович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2016звільненоГоловний бухгалтерГуляєва Лiдiя АндрiївнаВВ 484297
27.06.1998 Пролетарський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
0
На пiдставi Наказу Генерального директора №91-К вiд 27.04.2016 року з пiдстав, передбачених ст.38 КЗпП за власним бажанням (в зв'язку зi змiною мiсця проживання), з посади головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" звiльнена Гуляєва Лiдiя Андрiївна (паспорт ВВ №484297 виданий 27.06.1998 Пролетарський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi). Непогашена судимiсть у Гуляєвої Л.А. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), яким володiє Гуляєва Л.А. в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Гуляєва Л.А. перебувала на посадi головного бухгалтера з 06.12.2006 року протягом 9 рокiв i 4-х мiсяцiв.

27.04.2016призначеноГоловний бухгалтерЯцук Лариса ВалентинiвнаВС 108643
15.12.1999 Червоногвардiйським РВ Макiївського УМВС України в Донецькiй областi
0
На пiдставi Наказу Генерального директора № 91-К вiд 27.04.2016 року за згодою особи на посадуГоловного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" призначено Яцук Ларису Валентинiвну (паспорт серiї ВС №108643, виданий 15.12.1999 р.Червоногвардiйським РВ Макiївського УМВС України в Донецькiй областi). На посаду призначено строком на один мiсяць. Непогашена судимiсть у Яцук Л.В. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), яким володiє Яцук Л.В. в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник Головного бухгалтера ПрАТ "УАСК АСКА".