Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9 А
4. Код за ЄДРПОУ21570492
5. Міжміський код та телефон, факс044 205-41-80 044 205-41-80
6. Електронна поштова адресаASeverinenko@agrocombank.com.ua
7. Голова ПравлiнняМакаревич О.С.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2016припинено повноваженняГолова Ради ПАТ «Агрокомбанк»Захарчук Олександр ВолодимировичД/Н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
1.8156
27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 року) про змiну складу посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку.
Змiст рiшення - припинено повноваження Голови Ради Банку.
Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Захарчук Олександр Володимирович.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади – Голова Ради ПАТ «Агрокомбанк».
Захарчук О.В. володiє часткою в статутному капiталi Банку – 1 884 163 шт., що становить 1,8156 % статутного капiталу Банку.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним бажанням.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа перебувала на посадi з 10.06.2015 року.
27.04.2016припинено повноваженняЧлен Ради ПАТ «Агрокомбанк»Воротинський Вiктор МиколайовичД/н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
0
27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 року) про змiну складу посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку.
Змiст рiшення - припинено повноваження Члена Ради Банку.
Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Воротинський Вiктор Миколайович.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади – Член Ради ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним бажанням.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа перебувала на посадi з 10.06.2015 року.
27.04.2016припинено повноваженняЧлен Ради ПАТ «Агрокомбанк»Логiнов Володимир ГеоргiйовичД/н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
0
27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 року) про змiну складу посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку.
Змiст рiшення - припинено повноваження Члена Ради Банку.
Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Логiнов Володимир Георгiйович.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади – Член Ради ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним бажанням.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа перебувала на посадi з 10.06.2015 року.
27.04.2016припинено повноваженняЧлен Ради ПАТ «Агрокомбанк»Дяденчук Олена ГеннадiївнаД/н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
0
27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 року) про змiну складу посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку.
Змiст рiшення - припинено повноваження Члена Ради Банку.
Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Дяденчук Олена Геннадiївна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади – Член Ради ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним бажанням.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа перебувала на посадi з 10.06.2015 року.

27.04.2016припинено повноваженняЧлен Ради ПАТ «Агрокомбанк»Ломова Лiлiя СтанiславiвнаД/н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
0
27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 року) про змiну складу посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку.
Змiст рiшення - припинено повноваження Члена Ради Банку.
Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Ломова Лiлiя Станiславiвна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади – Член Ради ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним бажанням.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа перебувала на посадi з 10.06.2015 року.
27.04.2016обраноГолова Ради ПАТ «Агрокомбанк»Захарчук Олександр ВолодимировичД/н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
1.8156
27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 року) про змiну складу посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку.
Змiст рiшення – загальними зборами акцiонерiв Банку обрано Членом Ради Банку, а протоколом Ради Банку за № 82 вiд 27.04.2016 року обрано Головою Ради Банку.
Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Захарчук Олександр Володимирович.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади – Голова Ради ПАТ «Агрокомбанк».
Захарчук О.В. володiє часткою в статутному капiталi Банку – 1 884 163 шт., що становить 1,8156 % статутного капiталу Банку.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним бажанням.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв – Юрисконсульт в ТОВ «Компанiя Енергобудлiзинг».
27.04.2016обраноЧлен Ради ПАТ «Агрокомбанк»Воротинський Вiктор МиколайовичД/н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
0
27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 року) про змiну складу посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку.
Змiст рiшення - обрано Члена Ради Банку.
Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Воротинський Вiктор Миколайович.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади – Член Ради ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним бажанням.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв – Юрисконсульт в ТОВ «Компанiя Енергобудлiзинг».
27.04.2016обраноЧлен Ради ПАТ «Агрокомбанк»Логiнов Володимир ГеоргiйовичД/н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
0
27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 року) про змiну складу посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку.
Змiст рiшення - обрано Члена Ради Банку.
Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Логiнов Володимир Георгiйович.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади – Член Ради ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним бажанням.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв – Юрисконсульт в ТОВ «БК «Мiськбудiнвест».
27.04.2016обраноЧлен Ради ПАТ «Агрокомбанк»Ломова Лiлiя СтанiславiвнаД/н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
0
27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 року) про змiну складу посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку.
Змiст рiшення - обрано Члена Ради Банку.
Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Ломова Лiлiя Станiславiвна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади – Член Ради ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним бажанням.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв – Економiст ТОВ БК «Мiськбудiнвест».
27.04.2016обрано Член Ради ПАТ «Агрокомбанк»Мельниченко Володимир ВiталiйовичД/н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
0
27.04.2016 року рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Агрокомбанк» прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 27.04.2016 року) про змiну складу посадових осiб, а саме змiна складу Ради Банку.
Змiст рiшення - обрано Члена Ради Банку.
Пiдстава такого рiшення – для приведення у вiдповiднiсть до вимог законодавства кiлькiсний склад Ради Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Мельниченко Володимир Вiталiйович.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади – Член Ради ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв прийняте в зв’язку з тим що, була отримана заява одного зi Членiв Ради Банку про вихiд зi складу Членiв Ради Банку за власним бажанням.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа призначена на посаду строком на 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв –ПАТ «Банк Форум» - економiст вiддiлу операцiйної дiяльностi Дарницького вiддiлення м. Київ, № 1100, ПАТ «Артем - Банк»- головний спецiалiст управлiння розвитку та координацiї мережi вiддiлень.