Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне Акцiонерне Товариство "КРЕДОБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента79026 м.Львiв вул. Сахарова, 78
4. Код за ЄДРПОУ09807862
5. Міжміський код та телефон, факс032 2972308 032 2972309
6. Електронна поштова адресаlesya.tykhan@kredobank.com.ua
7. В.о. Голови ПравлiнняШатковскi Гжегож

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2016звільненоЧлен Спостережної РадиМош Марцiн- -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Спостережну Раду Банку:
Мош Марцiна - Директора бюро операцiй з капiталом PKO Bank Polski SA - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Обраний на посаду 29.04.2015р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016звільненоГолова Спостережної РадиПапєрскi Якуб- -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Спостережну Раду Банку:
Папєрскi Якуба - Заступника Голови Правлiння PKO Bank Polski SA - з посади Голови Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Переобраний на посаду 29.04.2015р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016звільненоЧлен Спостережної РадиБорис Павел- -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Спостережну Раду Банку:
Борис Павела - Директора напрямку аналiзу i стратегiї PKO Bank Polski SA - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Переобраний на посаду 29.04.2015р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016звільненоЧлен Спостережної РадиЩесьняк Марек - -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Спостережну Раду Банку:
Щесьняк Марека - заступника Голови Правлiння PKO Bank Hipoteczny SA - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Обраний на посаду 29.04.2015р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016звільненоЧлен Спостережної РадиКосьмiцка Магдалена - -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Спостережну Раду Банку:
Косьмiцку Магдалену - заступника директора Депараменту PKO BР SA - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Переобрана на посаду 29.04.2015р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016звільненоЧлен Спостережної РадиЧухрай Наталiя Iванiвна- -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Спостережну Раду Банку:
Чухрай Наталiю Iванiвну - проректора НУ "Львiвська Полiтехнiка" - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Обрана на посаду 29.04.2015р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016звільненоЧлен Спостережної РадиКльоба Лев Гнатович- -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати Спостережну Раду Банку:
Кльобу Лева Гнатовича - доцента НУ "Львiвська Полiтехнiка" - з посади Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Обраний на посаду 29.04.2015р. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної РадиПапєрскi Якуб- -
-
0
В результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори Акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" 27.04.2016 р.обрали до складу Спостережної Ради строком на 3 (три) роки :
Папєрскi Якуба - заступника Голови Правлiння PKO Bank Polski SA - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polski SA), заступник Голови правлiння. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної РадиВалах Шимон- -
-
0
В результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори Акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" 27.04.2016 р.обрали до складу Спостережної Ради строком на 3 (три) роки :
Валах Шимона - виконавчого директора PKO Bank Polski SA - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polski SA), директор напрямку роздрiбного клiєнта. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної РадиБорис Павел- -
-
0
В результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори Акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" 27.04.2016 р.обрали до складу Спостережної Ради строком на 3 (три) роки :
Борис Павела - Директора напрямку аналiзу i стратегiї PKO Bank Polski SA - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polski SA), директор напрямку аналiзу i стратегiї. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної РадиМош Марцiн- -
-
0
В результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори Акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" 27.04.2016 р.обрали до складу Спостережної Ради строком на 3 (три) роки :
Мош Марцiна - директора бюро PKO Bank Polski SA - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Група фiнансових iнституцiй (FIG), Barclays, Директор; Група фiнансових iнституцiй ABN AMRO. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної РадиЩесьняк Марек- -
-
0
В результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори Акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" 27.04.2016 р.обрали до складу Спостережної Ради строком на 3 (три) роки :
Щесьняк Марека - Заступника Голови Правлiння PKO Bank Hipoteczny SA - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polska SA), директор департаменту; ПАТ "КРЕДОБАНК",заступник Голови Правлiння; Allianz Bank Polska SA, директор департаменту . Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної РадиКосьмiцка Магдалена- -
-
0
В результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори Акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" 27.04.2016 р.обрали до складу Спостережної Ради строком на 3 (три) роки :
Косьмiцку Магдалену - Заступника директора Департаменту PKO BР SA - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polska SA), заступник директора департаменту планування i контролiнгу . Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної РадиЧухрай Наталiя Iванiвна- -
-
0
В результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори Акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" 27.04.2016 р.обрали до складу Спостережної Ради строком на 3 (три) роки :
Чухрай Наталiю Iванiвну - проректора НУ "Львiвська полiтехнiка" - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: НУ "Львiвська Полiтехнiка", проректор з наукової роботи, завiдувач кафедри . Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної РадиКльоба Лев Гнатович- -
-
0
В результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори Акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" 27.04.2016 р.обрали до складу Спостережної Ради строком на 3 (три) роки :
Кльобу Лева Гнатовича - доцента НУ "Львiвська полiтехнiка" - на посаду Члена Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: НУ "Львiвська Полiтехнiка" . Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016звільненоГолова Ревiзiйної комiсiїЧулада Iвона- -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати членiв Ревiзiйної Комiсiї Банку:
Чуладу Iвону - Директора Департаменту PKO Bank Polski SA - з посади Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Обрана на посаду в квiтнi 2013 року.
27.04.2016звільненоЗаступник Голови Ревiзiйної комiсiїЛюдвiняк Сабiна- -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати членiв Ревiзiйної Комiсiї Банку:
Людвiняк Сабiну - начальника вiддiлу PKO Bank Polski SA - з посади Заступника Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Обрана на посаду в квiтнi 2013 року.
27.04.2016звільненоЧлен Ревiзiйної комiсiї Курек Беата - -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати членiв Ревiзiйної Комiсiї Банку:
Курек Беату - начальника вiддiлу PKO Bank Polski SA - з посади Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Обрана на посаду в квiтнi 2013 року.
27.04.2016звільненоЧлен Ревiзiйної комiсiїРосьцiшевська Анна- -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати членiв Ревiзiйної Комiсiї Банку:
Росьцiшевську Анну - експерта PKO Bank Polski SA - з посади Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Обрана на посаду в квiтнi 2013 року.
27.04.2016звільненоЧлен Ревiзiйної комiсiїСтарчиновська Iнга - -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати членiв Ревiзiйної Комiсiї Банку:
Старчиновську Iнгу - експерта PKO Bank Polski SA - з посади Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Обрана на посаду в квiтнi 2013 року.
27.04.2016звільненоЧлен Ревiзiйної комiсiїВасяк Богдан- -
-
0
27 квiтня 2016 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення вiдкликати членiв Ревiзiйної Комiсiї Банку:
Васяк Богдана - експерта PKO Bank Polski SA - з посади Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Обраний на посаду в квiтнi 2013 року.
27.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїЧулада Iвона- -
-
0
27 квiтня 2016 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу Ревiзiйної Комiсiї строком на 3 (три) роки:
Чуладу Iвону - Директора Департаменту PKO Bank Polski SA - на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polski SA), директор департаменту розвитку корпорацiї. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїЛюдвiняк Сабiна- -
-
0
27 квiтня 2016 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу Ревiзiйної Комiсiї строком на 3 (три) роки:
Людвiняк Сабiну - начальника вiддiлу PKO Bank Polski SA - на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polski SA), менеджер пiдроздiлу, начальник вiддiлу. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїКурек Беата- -
-
0
27 квiтня 2016 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу Ревiзiйної Комiсiї строком на 3 (три) роки:
Курек Беату - начальника вiддiлу PKO Bank Polski SA - на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polski SA), менеджер пiдроздiлу. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїРосьцiшевська Анна- -
-
0
27 квiтня 2016 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу Ревiзiйної Комiсiї строком на 3 (три) роки:
Росьцiшевську Анну - експерта PKO Bank Polski SA - на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polski SA), експерт у Центрi аналiзу та оцiнки кредитного ризику . Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїСтарчиновська Iнга- -
-
0
27 квiтня 2016 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу Ревiзiйної Комiсiї строком на 3 (три) роки:
Старчиновську Iнгу - експерта PKO Bank Polski SA - на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polski SA), експерт . Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
27.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїВасяк Богдан- -
-
0
27 квiтня 2016 року в результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" обрали до складу Ревiзiйної Комiсiї строком на 3 (три) роки:
Васяк Богдана - експерта PKO Bank Polski SA- на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДОБАНК". Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polski SA), експерт. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.