Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ "ЧЕРКАСИГАЗ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18000 мiсто Черкаси вулиця Громова будинок 142
4. Код за ЄДРПОУ03361402
5. Міжміський код та телефон, факс0 (472) 32-79-00 32-79-02
6. Електронна поштова адреса03361402@afr.com.ua
7. Голова правлінняБуян С.I.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2016припинено повноваженняголова наглядової радиВоронін Ігор Павлович- -
-
0.003606
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) достроково припинено повноваження голови наглядової ради Вороніна Ігоря Павловича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням голови та членів наглядової ради. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 0,003606 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 17.09.2013 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиВеличко Юрій Васильович- -
-
0.003606
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) достроково припинено повноваження члена наглядової ради Величка Юрія Васильовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням голови та членів наглядової ради. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 0,003606 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 17.09.2013 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиНазаренко Сергій Леонідович- -
-
9.868445
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) достроково припинено повноваження члена наглядової ради Назаренка Сергія Леонідовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням голови та членів наглядової ради. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 9,868445 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 17.09.2013 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиБолбас Володимир Григорович- -
-
9.868445
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) достроково припинено повноваження члена наглядової ради Болбаса Володимира Григоровича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням голови та членів наглядової ради. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 9,868445 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 17.09.2013 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиБоголєпов Денис Вячеславович- -
-
0.007753
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) достроково припинено повноваження члена наглядової ради Боголєпова Дениса Вячеславовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням голови та членів наглядової ради. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 0,007753 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 17.09.2013 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиДідковська Ірина Олександрівна- -
-
0
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) достроково припинено повноваження члена наглядової ради Дідковської Ірини Олександрівни, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням голови та членів наглядової ради. Посадова особа не володіє акціями товариства. Особа перебувала на посаді з 17.09.2013 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиБородін Костянтин Васильович- -
-
7e-05
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) достроково припинено повноваження члена наглядової ради Бородіна Костянтина Васильовича , згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобранням голови та членів наглядової ради. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 0,000070 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 17.09.2013 року до 26.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016обраноголова наглядової радиВоронін Ігор Павлович- -
-
0.003606
В зв`язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) обрано головою наглядової ради Вороніна Ігоря Павловича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 0,003606 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
голова правління ПрАТ "Укргаз-Енерго" .Особа обрана на посаду терміном на три роки.
27.04.2016обраночлен наглядової радиВеличко Юрій Васильович- -
-
0.003606
В зв`язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) обрано членом наглядової ради Величка Юрія Васильовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 0,003606 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член правління ПрАТ "Укргаз-Енерго". Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016обраночлен наглядової радиНазаренко Сергій Леонідович- -
-
9.868445
В зв`язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) обрано членом наглядової ради Назаренка Сергія Леонідовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 9,868445 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
директор ТОВ "Промтехресурс-Центр" .Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016обраночлен наглядової радиБолбас Володимир Григорович- -
-
9.868445
В зв`язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) обрано членом наглядової ради Болбаса Володимира Григоровича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 9,868445 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", директор ТОВ "Міжрегіональна торговельна компанія". Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016обраночлен наглядової радиБоголєпов Денис Вячеславович- -
-
0.007753
В зв`язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) обрано членом наглядової ради Боголєпова Дениса Вячеславовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 0,007753 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" . Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016обраночлен наглядової радиДідковська Ірина Олександрівна- -
-
0
В зв`язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) обрано членом наглядової ради Дідковську Ірину Олександрівну, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник корпоративного відділу ТОВ "Юридична компанія "Консалтинг груп", начальник юридичного відділу ТОВ "Будброк" .Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
27.04.2016обраночлен наглядової радиБородін Костянтин Васильович- -
-
7e-05
В зв`язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол від 27.04.2016 року) обрано членом наглядової ради Бородіна Костянтина Васильовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі становить 0,000070 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пресс-секретар Міністерства палива та енергетики України, радник голови правління ПАТ "Укртрансгаз", голова наглядової ради ПАТ "Лубнигаз". Особа обрана на посаду терміном на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.