Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04071 м. Київ вулиця Нижній Вал, будинок 17/8
4. Код за ЄДРПОУ30370711
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 279-13-25 (044) 279-13-22
6. Електронна поштова адресаo_lavrenko@csd.ua
7. Голова ПравлінняЖуров Г.М.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.04.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиСульжик Роман Миколайович- -
-
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" припинено повноваження члена Наглядової ради/Голови Наглядової ради ПАТ "НДУ" Сульжика Романа Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посаді Голови Наглядової ради: з 15.05.2015 (члена Наглядової ради - з 28.04.2015) до 26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ".
26.04.2016припинено повноваженняЗаступник Голови Наглядової радиАрсенюк Олександр Вадимович- -
-
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" припинено повноваження члена Наглядової ради/Заступника Голови Наглядової ради ПАТ "НДУ" Арсенюка Олександра Вадимовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посаді Заступника Голови Наглядової ради: з 15.05.2015 (члена Наглядової ради - з 28.04.2015) до 26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ".
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиТарасенко Олексій Олександрович- -
-
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Тарасенка Олексія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посаді Члена Наглядової ради: з 28.04.2015 до 26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ".
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку- 37956207
-
25
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює управління державною часткою у статутному капіталі ПАТ "НДУ", розмір якої становить 25% (25% акцій ПАТ "НДУ"). Строк перебування на посаді Члена Наглядової ради: з 28.04.2015 до 26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ".
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиНаціональний банк України- 00032106
-
25
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Національного банку України. Національний банк України володіє часткою у статутному капіталі ПАТ "НДУ", розмір якої становить 25% (25% акцій ПАТ НДУ). Строк перебування на посаді Члена Наглядової ради: з 28.04.2015 до 26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ".
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКорпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України- 34880663
-
10.9399
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Корпоративного недержавного фонду Національного банку України. Корпоративний недержавний фонд Національного банку України володіє часткою у статутному капіталі ПАТ "НДУ", розмір якої становить 10,9399% (10,9399% акцій ПАТ НДУ). Строк перебування на посаді Члена Наглядової ради: з 28.04.2015 до 26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ".
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПублічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»- 00032129
-
24.9903
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Публічного акціонерного товариства "Державний ощадник банк України". Публічне акціонерне товариство "Державний ощадник банк України" володіє часткою у статутному капіталі ПАТ "НДУ", розмір якої становить 24,9903% (24,9903% акцій ПАТ НДУ). Строк перебування на посаді Члена Наглядової ради: з 28.04.2015 до 26.04.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ".
26.04.2016обраноЧлен Наглядової радиАрсенюк Олександр Вадимович- -
-
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" Арсенюка Олександра Вадимовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Протягом останнiх п'яти рокiв Арсенюк О.В. перебував також на посадах: 2005-2011 - Національний банк України, заступник директора департаменту монетарної політики - начальник управління аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку; 2011-2015 - Національний банк України, заступник директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики; 2015-дотепер - Національний банк України, начальник управління оперативного регулювання грошово-кредитного ринку Департаменту відкритих ринків. Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ", які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017.
26.04.2016обраноЧлен Наглядової радиЗима Олександр Володимирович- -
-
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" Зиму Олександра Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Протягом останнiх п'яти рокiв Зима О.В. перебував також на посадах: 23.12.2003 - 24.10.2011рр. - начальник управління експертизи проектів та договорів департаменту правового забезпечення відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"; 24.10.2011-12.01.2015рр. - директор департаменту правового забезпечення публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"; 12.01.2015р. - дотепер - директор юридичного департаменту публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України". Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ", які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017.
26.04.2016обраноЧлен Наглядової радиКурінний Олег Михайлович- -
-
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" Курінного Олега Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Протягом останнiх п'яти рокiв Курінний О.М. перебував також на посадах: 30.09.2006р-02.12.2014р - ТОВ "Драгон Девелопмент", Директор; 03.12.2014р-22.01.2015р - Національний банк України, директор Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду; 22.01.2015-по теперішній час - Національний банк України, директор Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду. Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ", які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017.
26.04.2016обраноЧлен Наглядової радиСелехман Микола Миколайович- -
-
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" Селехмана Миколу Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Протягом останнiх п'яти рокiв Селехман М.М. перебував також на посадах: 05/2011 - 05/2013, ПАТ "УкрСиббанк", начальник управління; 05/2013 - 07/2014, ПАТ "КБ "Фінансовий Партнер", заступник начальника казначейства; 10/2014 - 05/2015, ПАТ "СМАРТБАНК", начальник відділу; 05/2015 - дотепер, Національний банк України, заступник директора департаменту - начальник управління. Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ", які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017.
26.04.2016обраноЧлен Наглядової радиСульжик Роман Миколайович- -
-
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" Сульжика Романа Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Протягом останнiх п'яти рокiв Сульжик Р.М. перебував також на посадах: 2008-2011 - Голова торгівлі процентовімі інструментами, Deutsche Bank, Москва; 2012-2015 - Голова ринку деривативів, Московська Біржа, Москва. Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ", які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017.
26.04.2016обраноЧлен Наглядової радиТарасенко Олексій Олександрович- -
-
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" Тарасенка Олексія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Протягом останнiх п'яти рокiв Тарасенко О.О. перебував також на посадах: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, директор департаменту (2010-2011 роки); Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, член комісії (2012 - 2015). Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ", які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017.
26.04.2016обраноЧлен Наглядової радиТкаченко Олег Васильович- -
-
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" Ткаченка Олега Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Члена Наглядової ради. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Протягом останнiх п'яти рокiв Ткаченко О.В. перебуває також на посаді: Голова Правління ПАТ "Українська біржа". Члена Наглядової ради обрано на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ", які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017.
26.04.2016припинено повноваженняГолова ПравлінняЖуров Геннадiй МиколайовичНС 483913
25.06.1998 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" припинено повноваження Голови Правління ПАТ "НДУ" Журова Геннадiя Миколайовича (паспорт НС 483913, виданий 25.06.1998 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi) з 01.06.2016. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посаді Голови Правління: з 24.04.2014 до 01.06.2016. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ".
26.04.2016обраноГолова ПравлінняМиндаугас Бакас (Mindaugas Bakas) - -
-
0
26.04.2016 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" Миндаугаса Бакаса (Mindaugas Bakas) (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови Правління з 01.06.2016 за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Інформація щодо наявності/відсутності непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рішення загальних зборів не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Рішення загальних зборів прийнято на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Інформація щодо інших посад, які обіймав Миндаугас Бакас (Mindaugas Bakas) протягом останніх п'яти років, відсутня. Рішення загальних зборів не містить строку, на який призначено Голову Правління.