Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента70600 Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ00384147
5. Міжміський код та телефон, факс06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адресаl.hizhnya@mezpology.zp.ua
7. Голова ПравлiнняЗакарлюка Олег Васильович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2016звільненоГоловний бухгалтерСавiнська Ольга Григорiвна
0
Наказом Голови правлiння 27.04.2016 р. звiльнено Головного бухгалтера Савiнську Ольгу Григорiвну. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткої в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): за власним бажанням на пiдставi заяви про звiльнення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 8 мiсяцiв.
27.04.2016припинено повноваженнячлен ПравлiнняСавiнська Ольга Григорiвна
0
Рiшенням Наглядової ради 27.04.2016 р. припинено повноваження члена Правлiння Савiнської Ольги Григорiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): за власним бажанням на пiдставi заяви про складання повноважень члена Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 7 мiсяцiв. На посаду нiкого не призначено.
27.04.2016призначеноГоловний бухгалтерКолiсник Наталiя Аанатолiївна
0
Наказом Голови правлiння 27.04.2016 р.Колiсник Наталiю Аанатолiївну призначено Головним бухгалтером з 28.04.2016 р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткої в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): звiльнення головного бухгалтера. Строк, на який призначено особу - до звiльнення або переведення на iншу посаду/роботу. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера з податкового облiку i звiтностi.