Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "СПАС"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03040 м. Київ проспект 40 рiччя Жовтня, буд.70
4. Код за ЄДРПОУ31623500
5. Міжміський код та телефон, факс+38 067 544 88 50 д/н
6. Електронна поштова адресаnesterenko@ifc.ip-pluss.com
7. Голова правлiнняСiдорова Тетяна Анатолiївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.04.2016звільненоГолова наглядової радиКелембет Михайло ВалерiйовичВС 325889
07.07.2000 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
0
Голова наглядової ради Келембет Михайло Валерiйович (паспорт: серiя ВС номер 325889 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 07.07.2000) звiльнено з 30.04.2016 р.(дата вчинення дiї 26.04.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 1 рiк. Рiшення прийнято Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 26.04.2016. На данну посаду нiкого не призначено.
26.04.2016призначеноЧлен наглядової радиГригоренко Олена АнатолiївнаВА 555705
27.12.1996 Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
0
Член наглядової ради Григоренко Олена Анатолiївна (паспорт: серiя ВА номер 555705 виданий Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 27.12.1996) яка представляє iнтереси акцiонера ПрАТ "ВСК Iншуранс Груп" (ЄДРПОУ 35689942, володiє акцiями Товариства на загальну суму 955100грн. 00 коп, що складає 31,8367%), призначено з 01.05.2016 р.(дата вчинення дiї 26.04.2016). Посадова особа Член Наглядової ради Григоренко Олена Анатолiївна акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу- 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Генеральний директор ПАТ "IФК".Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 26.04.2016.
26.04.2016призначеноЧлен наглядової радиТрубнiков Анатолiй КириловичЕН 309787
11.03.2004 Кiровським МВ УМВС України в Луганськiй областi
0
Член Наглядової Ради Трубнiков Анатолiй Кирилович (паспорт: серiя ЕН номер 309787 виданий Кiровським МВ УМВС України в Луганськiй областi 11.03.2004 року), який представляє iнтереси акцiонера ПрАТ "ВСК Iншуранс Груп" (ЄДРПОУ 31623500, володiє володiє акцiями Товариства на загальну суму 955100грн. 00 коп, що складає 31,836666%), призначено з 01.05.2016 р.(дата вчинення дiї 26.04.2016). Посадова особа Член Наглядової ради Трубнiков Анатолiй Кирилович акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу- 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - посад не обiймав. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Протокол №1 вiд 26.04.2016