Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01004 мiсто Київ вул. Шовковична, 42-44
4. Код за ЄДРПОУ36184092
5. Міжміський код та телефон, факс044 495 74 74 044 495 74 73
6. Електронна поштова адресаym@ux.ua
7. Голова Правлiння Ткаченко Олег Васильович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Бiржової ради Купрiн Олексiй Iгорович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Члена Бiржової ради Купрiна Олексiя Iгоровича у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого перебував на посадi: з 23.04.2015 по 26.04.2016.
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Бiржової ради Золотько Дмитро Якович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Члена Бiржової ради Золотька Дмитра Яковича у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого перебував на посадi: з 13.04.2013 по 26.04.2016.
26.04.2016припинено повноваженняГолова Бiржової ради Мазепа Iгор Олександрович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Голови Бiржової ради Мазепи Iгоря Олександровича у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого перебував на посадi: з 18.05.2015 по 26.04.2016.
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Бiржової ради Данов Сергiй Володимирович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Члена Бiржової ради Данова Сергiя Володимировича у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого перебував на посадi: з 25.04.2014 по 26.04.2016.
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Бiржової ради Спiльне пiдприєство Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ДРАГОН КАПIТАЛ» 30965875
4
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Члена Бiржової ради Спiльного пiдприєства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ДРАГОН КАПIТАЛ» у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради. Володiє акцiями ПАТ «Українська бiржа» в розмiрi 4% Статутного капiталу, строк, протягом якого перебував на посадi: з 25.04.2014 по 26.04.2016.
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Бiржової ради Приватне акцiонерне товариство «IВЕКС КАПIТАЛ» 21600862
4.284
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол № 15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Члена Бiржової ради Приватного акцiонерного товариства «IВЕКС КАПIТАЛ» , у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради, володiє акцiями ПАТ "Українська бiржа" в розмiрi 4.284% Статутного капiталу , займав посаду Члена Бiржової ради з 16.09.2008 по 26.04.2016.
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Бiржової ради Публiчне акцiонерне товариство «Московська Бiржа ММВБ-РТС» 1027739387411
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Члена Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства «Московська Бiржа ММВБ-РТС» у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради. Не володiє акцiями ПАТ «Українська бiржа» , строк, протягом якого перебував на посадi: з 12.04.2012 по 26.04.2016
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Бiржової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "ТЕКТ" 20393384
2.676
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Члена Бiржової ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "ТЕКТ" у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради. Володiє акцiями ПАТ «Українська бiржа» в розмiрi 2,676% Статутного капiталу, строк, протягом якого перебував на посадi: з 25.04.2014 по 26.04.2016.
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Бiржової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiвер Капiтал" 33592899
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням припинено повноваження Члена Бiржової ради Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Унiвер Капiтал" у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради. Не володiє акцiями ПАТ «Українська бiржа», строк, протягом якого перебував на посадi: з 23.04.2015 по 26.04.2016.
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Бiржової ради Магомедов Руслан Садрудинович
0.004
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Члена Бiржової ради Магомедова Руслана Садрудиновича у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано, володiє акцiями ПАТ «Українська бiржа» , не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого перебував на посадi: з 25.04.2014 по 26.04.2016.
26.04.2016обраноЧлен Бiржової ради Яковенко Юрiй Борисович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: обрано Членом Бiржової ради Яковенка Юрiя Борисовича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа", у звязку з переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: Голова Правлiння ПрАТ "IВЕКС КАПIТАЛ"
26.04.2016обраноЧлен Бiржової ради Сухоруков Олексiй Валерiйович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол № 15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: обрано Членом Бiржової ради Сухорукова Олексiя Валерiйовича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа", у зв’язку з переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: генеральний директор ТОВ «Тект Капiтал», директор, вiце-президент ТОВ «Унiвер Капiтал»
26.04.2016обраноЧлен Бiржової ради Єршов Артемiй Михайлович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: переобрано на новий строк Членом Бiржової ради Єршова Артемiя Михайловича, до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа", у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: директор ТОВ "Тройка Дiалог Україна", заступник Голови Пралiння АТ "Сбербанк Росiї"
26.04.2016обраноЧлен Бiржової ради Герус Андрiй Михайлович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: обрано Членом Бiржової ради Герус Андрiя Михайловича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа", у звязку з переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: начальник аналiтичного вiддiлу ТОВ «Конкорд Консалтинг», директор з iнвестицiйної дiяльностi ТОВ «Конкорд Капiтал», директор з iнвестицiйної дiяльностi ТОВ «Конкорд Кепiтал», член Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконавчий директор ТОВ «Конкорд Кепiтал»
26.04.2016обраноЧлен Бiржової ради Мацуєв Денис Володимирович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: обрано Членом Бiржової ради Мацуєва Дениса Володимировича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа", у звязку з переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: заступник директора, директор СП ТОВ "Драгон Капiтал"

26.04.2016обраноЧлен Бiржової ради Лазарєв Дмитро Євгенович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: обрано Членом Бiржової ради Лазарєва Дмитра Євгеновича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа", у звязку з переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: начальник вiддiлу дилiнгових операцiй, директор казначейства, ПАТ «Ерсте Банк», начальник вiддiлу дилiнгових операцiй та управлiння лiквiднiстю АБ «Укргазбанк», заступник директора казначейства ПАТ «Банк Кредит Днiпро»
26.04.2016обраноЧлен Бiржової ради Козак Тарас Мирославович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: обрано Членом Бiржової ради Козака Тараса Мирославовича на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа", у звязку з переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займав посади: президент ТОВ «Унiвер Капiтал».
26.04.2016обраноЧлен Бiржової ради Попович Тетяна Миколаївна
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: обрано Членом Бiржової ради Попович Тетяну Миколаївну на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа", у звязку з переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: директор Блоку «Ринку капiталу» ПАТ «Альфа-Банк»
26.04.2016обраноЧлен Бiржової ради Коробкова Олена Анатолiївна
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: обрано Членом Бiржової ради Коробкову Олену Анатолiйвну на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа", у звязку з переобранням складу Бiржової ради, згоди на розкриття паспортних даних не надано, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займала посади: голова Апарату, в.о. виконавчого директора, виконавчий директор Асоцiяцiї «Незалежна асоцiацiя банкiв України».
26.04.2016припинено повноваженняПерший заступник Голови Правлiння Слободчiкова Наталiя Iванiвна
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Першого заступника Голови Правлiння Слободчiкової Наталiї Iванiвни, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Правлiння, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого перебувала на посадi: з 11.04.2013 по 26.04.2016.

26.04.2016припинено повноваженняЧлен Правлiння Комiсаров Євген Анатолiйович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська бiржа» (Протокол № 15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Члена Правлiння Комiсарова Євгена Анатолiйовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Правлiння, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого перебував на посадi: 11.04.2013 по 26.04.2016
26.04.2016обраноГолова Правлiння Ткаченко Олег Васильович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: переобрано на новий строк (до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа") Головою Правлiння Ткаченка Олега Васильовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Правлiння, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду Голови Правлiння ПАТ "Українська бiржа"
26.04.2016обраноЗаступник Голови Правлiння Брикiна Олена Володимирiiвна
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська бiржа» (Протокол № 15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: обрано на строк до наступних рiчних Загальних зборiв заступником Голови Правлiння Брикiну Олену Володимирiвну, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв’язку з переобранням складу Правлiння, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займала посади директора ТОВ «Український центральний контрагент», начальника Торговельного департаменту ПАТ «Українська бiржа»
26.04.2016припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiї Гордiєнко Ольга Юрiївна
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Гордiєнко Ольги Юрiївни, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, строк, протягом якого перебувала на посадi: з 18.06.2015 по 26.04.2016.
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiї Бєлiнський Андрiй Олександрович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №16 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Бєлiнского Андрiя Олександровича,згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв’язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом якого перебував на посадi: з 25.04.2014 по 26.04.2016.
26.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «I-НВЕСТ» 36473568
0.124
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: обрано на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа" Членом Ревiзiйної комiсiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «I-НВЕСТ», у зв’язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, володiє акцiями ПАТ «Українська бiржа» в розмiрi 0,124% Статутного капiталу
26.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiї Публiчне акцiонерне товариство «Iнвестицiйна енергетична компанiя «IНЕКО» 22925945
0.4
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» (Протокол №15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: переобрано на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Українська бiржа" Членом Ревiзiйної комiсiї Публiчне акцiонерне товариство «Iнвестицiйна енергетична компанiя «IНЕКО», у зв’язку з закiнченням термiну повноважень та переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, володiє акцiями ПАТ «Українська бiржа» в розмiрi 0,04% Статутного капiталу
26.04.2016призначеноПерший заступник Голови Правлiння Комiсаров Євген Анатолiйович
0
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 26.04.2016 на чергових Загальних зборах ПАТ «Українська бiржа» (Протокол № 15 вiд 26.04.2016). Згiдно з цим рiшенням: обрано на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Українська бiржа» Першим заступником Голови Правлiння Комiсарова Євгена Анатолiйовича, згоди на розкриття паспортних даних не надано, у зв’язку з переобранням складу Правлiння, акцiями ПАТ «Українська бiржа» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, протягом останнiх п’яти рокiв займав посади Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПАТ "Українська бiржа".