Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентапублiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Місцезнаходження емітента77422 с. Ямниця немає
4. Код за ЄДРПОУ00292988
5. Міжміський код та телефон, факс0342583712 0342583764
6. Електронна поштова адресаvorobets@ifcem.ifua
7. голова правлiнняКруць Микола Федорович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиСкрип'юк Богдан ФедоровичСС 156912
19.11.1996 Iвано-Франкiвський МУВС МВС України
0.0001
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.):
вiдкликано з 26.04.2016р. у зв’язку iз закiнченням строку повноважень наступних посадових осiб Товариства:
- члена наглядової ради - Скрип'юка Богдана Федоровича (паспорт серiя СС №156912, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 19.11.1996 року). На данiй посадi перебував 3роки 4 мiсяцi. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0001% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

26.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиВоробець Володимир ЯрославовичСС 846870
26.11.1999 Iвано-Франкiвський МУВС МВС України
0.0002
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.):
вiдкликано з 26.04.2016р. у зв’язку iз закiнченням строку повноважень наступних посадових осiб Товариства:
- члена наглядової ради - Воробця Володимира Ярославовича (паспорт серiя СС №846870, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 26.11.1999 року. На данiй посадi перебував 3роки 4 мiсяцi. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

26.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиКруць Галина ФедорiвнаСС 442832
06.01.1998 Iвано-Франкiвський МУВС МВС України
0
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.):
вiдкликано з 26.04.2016р. у зв’язку iз закiнченням строку повноважень наступних посадових осiб Товариства:
- члена наглядової ради - Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС №442832, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. На данiй посадi перебувала 3роки 4 мiсяцi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2016припинено повноваженнячлен наглядової радиЛютий Василь IвановичСС 199634
14.02.1997 Iвано-Франкiвський МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi
0.0002
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.):
вiдкликано з 26.04.2016р. у зв’язку iз закiнченням строку повноважень наступних посадових осiб Товариства:
- члена наглядової ради – Лютого Василя Iвановича (паспорт серiя СС №199634, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 14.02.1997 року). На данiй посадi перебував 1рiк. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


26.04.2016обраночлен наглядової радиСкрип'юк Богдан ФедоровичСС 156912
19.11.1996 Iвано-Франкiвський МУВС МВС України
0.0001
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.):
обрано з 26.04.2016р. на строк 1 рiк наступних посадових осiб Товариства:
- члена наглядової ради - Скрип'юка Богдана Федоровича (паспорт серiя СС №156912, виданого Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 19.11.1996 року). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0001% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 рокiв займав посаду члена наглядової ради Товариства;

26.04.2016обраночлен наглядової радиВоробець Володимир ЯрославовичСС 846870
26.11.1999 Iвано-Франкiвський МУВС МВС України
0.0002
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.):
обрано з 26.04.2016р. на строк 1 рiк наступних посадових осiб Товариства:
- члена наглядової ради - Воробця Володимира Ярославовича (паспорт серiя СС №846870, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 26.11.1999 року. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення5 рокiв займав посаду члена наглядової ради Товариства;
26.04.2016обраночлен наглядової радиКруць Галина ФедорiвнаСС 442832
06.01.1998 Iвано-Франкiвський МУВС МВС України
0
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.):
обрано з 26.04.2016р. на строк 1 рiк наступних посадових осiб Товариства:
- члена наглядової ради - Круць Галину Федорiвну (паспорт серiя СС №442832, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС України 06.01.1998 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 рокiв займала посаду члена наглядової ради Товариства.

26.04.2016обраночлен наглядової радиЛютий Василь IвановичСС 199634
14.02.1997 Iвано-Франкiвський МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi
0
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол зборiв №23 вiд 26.04.2016р.):
обрано з 26.04.2016р. на строк 1 рiк наступних посадових осiб Товариства:
- члена наглядової ради – Лютого Василя Iвановича (паспорт серiя СС №199634, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 14.02.1997 року). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення 5 рокiв займав посаду члена правлiння та члена наглядової ради Товариства.