Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Криворізький турбінний завод "Констар"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента50045 м. Кривий Ріг Окружна, 127
4. Код за ЄДРПОУ13461621
5. Міжміський код та телефон, факс(056) 404-06-49 (056) 409-32-29
6. Електронна поштова адресаyurist@constar.com.ua
7. Керуючий санацією - Генеральний директорПопрожук О.О.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.04.2016обраноГенеральний директорПопрожук Олег ОлександровичАК 860639
17.04.2008 Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
0.0165
Рішенням Наглядової ради емітента від 26.04.2016р. (протокол №8) подовжено строк повноважень одноосібного виконавчого органа - генерального директора Попрожука Олега Олександровича на один рік - до 28.04.2017р. включно. Підстава - закінчення строку повноважень генерального директора 28.04.2016р. Попрожук Олег Олександрович (паспорт: серія АК №860639, виданий 17.04.2008р. Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,017%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх п'яти років інших посад не обіймав.