Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04070 м. Київ вул. Межигірська, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ22877057
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 461-54-30 (044) 461-54-28
6. Електронна поштова адресаuice@uice.com.ua
7. Голова ПравлінняГулей А.І.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.04.2016обраноГолова Ревізійної комісіїКниш Ігор Володимировичд/н д/н
д/н
0
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів від 25.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі заяви від кандидата на переобрання. Книш Ігор Володимирович (на розкриття паспортних даних згоди не надано) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії ПрАТ "УМВБ". Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії ПрАТ "УМВБ"; Житомирське управління АТ "Ощадбанк", начальник філії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.
25.04.2016обраноЧлен Ревізійної комісіїЧерватюк Василь Михайловичд/н д/н
д/н
0
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів від 25.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі поданої заяви кандидата на переобрання. Черватюк Василь Михайлович ( на розкриття паспортних даних згоди не надано) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ "УМВБ"; ПАТ СК "Українська страхова група", директор Другого Управління продаж м.Київ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.
25.04.2016обраноЧлен Ревізійної комісіїКвіренко Володимир Олексійовичд/н д/н
д/н
0
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів від 25.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі поданої заяви від кандидата на переобрання. Квіренко Володимир Олексійович (на розкриття паспортних даних згоди не надано) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 2 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ "УМВБ"; ТОВ "Океан", комерційний директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.
25.04.2016обраноЧлен ПравлінняЛипинська Олена Олександрівнад/н д/н
д/н
0
Рішення про обрання прийнято на Засіданні Біржової ради ПрАТ "УМВБ" від 25.04.2016 р. Переобрання посадової особи виконано на підставі рішення Біржової ради ПрАТ "УМВБ" від 25.04.2016р. Липинська Олена Олександрівна (на розкриття паспортних даних згоди не надано) обрано на посаду Член Правління. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "УМВБ",Член Правління ПрАТ "УМВБ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: не є акціонером.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее