Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м.Київ пр-т 40 рiччя Жовтня, б.26а
4. Код за ЄДРПОУ20042839
5. Міжміський код та телефон, факс0442572014 0442580302
6. Електронна поштова адресаbank@fbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняДолженко Ольга Володимирiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.04.2016припинено повноваженнячлен Спостережної радиБлизнюченко Вячеслав Валерiйович
0
Вiдповiдно до рiшення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15/16 вiд 25.04.16) , припинено повноваження члена Спостережної ради Близнюченко Вячеслава Валерiйовича. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала, перебувала на посадi з 30.04.2015.
25.04.2016обраноГолова Спостережної радиТабачнiков Олександр Юхимович
0
Вiдповiдно до рiшення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15/16 вiд 25.04.2016), обрано Головою Спостережної ради Табачнiкова Олександра Юхимовича. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Термiн обрання не визначений. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала посаду професора кафедри загальної i медичної психологiї та педагогiки Нацiонального медичного унiверситету iм.Богомольця, професора кафедри психiатрiї, психотерапiї, медичної психологiї i наркологiї Донецького нацiонального медичного унiверситету iм.Горького .
25.04.2016припинено повноваженнячлен Спостережної РадиБлантер Михайло Борисович
0
Вiдповiдно до рiшення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15/16 вiд 25.04.16) , припинено повноваження члена Спостережної ради Блантера Михайла Борисовича. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала, перебувала на посадi члена Спостережної ради з 30.04.2015.
25.04.2016припинено повноваженняГолова Спостережної радиКомiссарук Михайло Борисович
0
Вiдповiдно до рiшення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15/16 вiд 25.04.16) , припинено повноваження Голови Спостережної ради Комiссарука Михайла Борисовича. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала, перебувала на посадi Голови Спостережної ради з 30.04.2015.
25.04.2016припинено повноваженнячлен Спостережної радиГрач Ольга Венiамiнiвна
12.6027
Вiдповiдно до рiшення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15/16 вiд 25.04.16) , припинено повноваження члена Спостережноїї ради Грач Ольги Венiамiнiвни. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 12,6027%. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Перебувала на посадi члена Спостережноїї ради з 30.04.2015.
25.04.2016припинено повноваженнячлен Спостережної радиIртлач Михайло Олександрович
0
Вiдповiдно до рiшення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15/16 вiд 25.04.16) , припинено повноваження члена Спостережної ради Iртлача Михайла Олександровича. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала, перебувала на посадi з 30.04.2015.
25.04.2016обраночлен Спостережної радиКомiссарук Михайло Борисович
0
Вiдповiдно до рiшення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15/16 вiд 25.04.16) , обрано на посаду члена Спостережної ради Комiссарука Михайла Борисовича. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Термiн обрання не визначений. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала посади члена Спостережної ради, Голови Спостережної ради Публiчного АТ "Банк Фамiльний", а також Голови Наглядової ради, Голови товариства ТОВ "Укрнет".
25.04.2016обраночлен Спостережної радиБлизнюченко Вячеслав Валерiйович
0
Вiдповiдно до рiшення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15/16 вiд 25.04.16) , обрано на посаду члена Спостережної ради Близнюченко Вячеслава Валерiйовича. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Термiн обрання не визначений. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала посаду начальника юридичного вiддiлу, виконуючого обов'язки генерального директора ТОВ "Укрнет" (м.Київ).
25.04.2016обраночлен Спостережної радиIртлач Михайло Олександрович
0
Вiдповiдно до рiшення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15/16 вiд 25.04.16) , обрано на посаду члена Спостережної ради Iртлача Михайла Олександровича. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Термiн обрання не визначений. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала посаду директора з маркетингу ТОВ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП" (м.Київ), а також директора з маркетингу ТОВ "ДIДЖIТАЛ ДЕСIЖИНС"(м.Київ).
25.04.2016обраночлен Спостережної радиБлантер Михайло Борисович
0
Вiдповiдно до рiшення чергових рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15/16 вiд 25.04.16) , обрано на посаду члена Спостережної ради Блантера Михайла Борисовича. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Термiн обрання не визначений. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала посаду економiста компанiї Netlink I.T. Solutions Ltd. (Iзраїль).