Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ площа Iвана Франка, 5
4. Код за ЄДРПОУ00131305
5. Міжміський код та телефон, факс+380442076149 +380442076743
6. Електронна поштова адресаZaikaOS@dtek.com
7. Генеральний директорФоменко Олександр Валерiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.04.2016обраноЧлен Наглядової радиПлачков Iван ВасильовичСН 038986
28.12.1995 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.000384
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) 25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016 року Плачкова Iвана Васильовича членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Плачков Iван Васильович, паспорт: серiя СН № 038986, виданий 28.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Розмiр пакета акцiй Товариства - 0,000384%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 04.2011 – Президент ТОВ «Велес»;
- з 01.2012 - Голова Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
25.04.2016обраноЧлен Наглядової радиСтарухiн Всеволод Анатолiйович 2001658384
30.11.2001 Центральне вiддiлення Управлiння внутрiшнiх справ в м. Воронеж
0
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) 25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Старухiна Всеволода Анатолiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Старухiн Всеволод Анатолiйович, паспорт №2001658384, виданий 30.11.2011 Центральним вiддiленням Управлiння внутрiшнiх справ в м. Воронеж. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 03.2010 по 09. 2014 - фiнансовий директор ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 07.2013 - Член Ради Директорiв DTEK TRADING SA;
- з 09.2014 – Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
25.04.2016обраноЧлен Наглядової радиСахарук Дмитро ВолодимировичСА 027208
02.09.1995 Токмацький РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
0
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) 25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Сахарук Дмитро Володимирович, паспорт: серiя СА №027208, виданий 02.09.1995 Томацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 05.2011 – директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 08.2014 – виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».

25.04.2016обраноЧлен Наглядової радиПоволоцький Олексiй ВалерiйовичТТ 079514
26.10.2011 Голосiївський РУ ГУМВС України в м. Києвi
0
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) 25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Поволоцький Олексiй Валерiйович, паспорТ: серiя ТТ №079514, виданий 26.10.2011 Голосiївським РУ ГУМВС України в м. Києвi. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2010 до 2014 – керiвник департаменту з правового забезпечення корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 2014 – керiвник департаменту з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК».
25.04.2016обраноЧлен Наглядової радиБутенко Вiталiй ГригоровичКР 806172
15.08.2003 1-м вiддiлом ЧМВ УМВС України в Чернiвецькiй областi
0
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) 25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Бутенка Вiталiя Григоровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Бутенко Вiталiй Григорович, паспорт: серiя КР №806172, виданий 15.08.2003 1-м вiддiлом ЧМВ УМВС України в Чернiвецькiй областi. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2010 – директор по стратегiї, злиттям та поглинанням ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 2014 – директор з комерцiйної дiяльностi ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 08.2014 - член Ради директорiв DTEK HOLDINGS LIMITED;
- з 08.2014 - член Ради директорiв DTEK TRADING LIMITED;
- з 09.2014 - член Ради директорiв DTEK TRADING SA;
- з 06.2016 - директор ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ».
25.04.2016обраноЧлен Наглядової радиМаслов Iгор ОлександровичВВ 270964
06.03.1998 Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi
0
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) 25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Маслов Iгор Олександрович, паспорт: серiя ВВ №270964, виданий 06.03.1998Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2012 – директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 10.2014 – в.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»;
- з 05.2015 - в.о. Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».
25.04.2016припинено повноваженняГолова Наглядової ради, член Наглядової радиПлачков Iван ВасильовичСН 038986
28.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.000384
У зв’язку з прийнятим 25.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року) рiшенням про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Плачкова Iвана Васильовича; Старухiна Всеволода Анатолiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Бутенко Вiталiя Григоровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) з 30.04.2016 року припиняються повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства - Плачкова Iвана Васильовича.
Плачков Iван Васильович, паспорт: серiя СН № 038986, виданий 28.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Розмiр пакета акцiй Товариства - 0,000384%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 23.01.2012 року.
25.04.2016припинено повноваженняЗаступник Голови Наглядової ради, член Наглядової радиDTEK HOLDINGS LIMITED 174860
25
У зв’язку з прийнятим 25.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року) рiшенням про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Плачкова Iвана Васильовича; Старухiна Всеволода Анатолiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Бутенко Вiталiя Григоровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) з 30.04.2016 року припиняються повноваження Заступника Голови та члена Наглядової ради DTEK HOLDINGS LIMITED.
DTEK HOLDINGS LIMITED володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 25%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 23.01.2012 року.
25.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиDTEK OIL&GAS B.V. (до перейменування – DTEK Investments B.V.) 34284942
4e-06
У зв’язку з прийнятим 25.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року) рiшенням про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Плачкова Iвана Васильовича; Старухiна Всеволода Анатолiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Бутенко Вiталiя Григоровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) з 30.04.2016 року припиняються повноваження члена Наглядової ради Товариства - DTEK OIL&GAS B.V. (до перейменування – DTEK Investments B.V.).
DTEK OIL&GAS B.V. (до перейменування – DTEK Investments B.V.) володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 0,000004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 23.01.2012 року.
25.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиDTEK ENERGY B.V. (до перейменування – DTEK Holdings B.V.) 34334895
29.09282
У зв’язку з прийнятим 25.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року) рiшенням про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Плачкова Iвана Васильовича; Старухiна Всеволода Анатолiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Бутенко Вiталiя Григоровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) з 30.04.2016 року припиняються повноваження члена Наглядової ради Товариства - DTEK ENERGY B.V. (до перейменування – DTEK Holdings B.V.).
DTEK ENERGY B.V. (до перейменування – DTEK Holdings B.V.) володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 29,092820%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 23.01.2012 року.
25.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перейменування – ТОВ «ДТЕК») 34225325
18.303542
У зв’язку з прийнятим 25.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року) рiшенням про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Плачкова Iвана Васильовича; Старухiна Всеволода Анатолiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Бутенко Вiталiя Григоровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) з 30.04.2016 року припиняються повноваження члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перейменування – ТОВ «ДТЕК»).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» (до перейменування – ТОВ «ДТЕК») володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 18,303542%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 23.01.2012 року.
25.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиНацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" 3298427
0
У зв’язку з прийнятим 25.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року) рiшенням про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Плачкова Iвана Васильовича; Старухiна Всеволода Анатолiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Бутенко Вiталiя Григоровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень); Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) з 30.04.2016 року припиняються повноваження члена Наглядової ради Товариства - Нацiональної акцiонерної компанiї "Енергетична компанiя України".
Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України" пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 23.01.2012 року.