Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8-А
4. Код за ЄДРПОУ19364259
5. Міжміський код та телефон, факс044-490-52-30 044-490-52-30
6. Електронна поштова адресаkorogodskaya@xbank.com.ua
7. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Костенко Iгор Iванович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.04.2016призначеноУповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Костенко Iгор Iванович- -
-
0
На пiдставi рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 21.04.2016 № 560 продовжено строки тимчасової адмiнiстрацiї в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та повноваження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Костенка Iгоря Iвановича (згода на розкриття паспортних даних не надана) строком на один мiсяць з 05 травня 2016 року до 04 червня 2016 року включно. Костенко I.I. часткою у статутному капiталi банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее