Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49074 Днiпропетровськ Батумська, 11
4. Код за ЄДРПОУ14360080
5. Міжміський код та телефон, факс0567896152 0567353299
6. Електронна поштова адресаalla.marchenko@a-bank.com.ua
7. Голова ПравлiнняКандауров Ю.В.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
118.04.201622.04.2016Фiзiчна особа-032.4368
"Розмiр частки акцiонера (у вiдсотках) до змiни" - зазначено згiдно останньго наявного у емiтента реєстру, складеного станом на 16.11.2015.
Фiзична особа збiльшила пакет акцiй , що їй належить з 32.1991% до 32.4368%
Розмiр пакета акцiй акцiонера з урахуванням збiльшення становiть 8 145 533 шт. акцiй загальною
номiнальною вартiстю 40 727 665 грн. (32.4368%).