Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03151 Київ Смiлянська, 10/31
4. Код за ЄДРПОУ21265671
5. Міжміський код та телефон, факс(44) 230-70-20 (44) 230-70-22
6. Електронна поштова адресаvictor@arma-ic.com
7. Голова ПравлiнняФетiсова Л.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.04.2016обраноРевiзорКороль Олена Вiталiївна
0
25 квiтня 2016 року рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" прийнято рiшення про обрання Ревiзором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Король Олену Вiталiївну строком на п’ять рокiв. Працює керiвником вiддiлу управлiння активами ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Стейбл Iнвестмент Профiт». Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє – 0,00 вiдсоткiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.