Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "БРОВАРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО-13209"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента07400 м. Бровари Металургiв, 22
4. Код за ЄДРПОУ05538750
5. Міжміський код та телефон, факс0459453002 0459453002
6. Електронна поштова адресаzvit@atp13209.pat.ua
7. Директор ДирекцiїОлiйник Iван Степанович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.04.2016звільненоГолова наглядової радиЛоктєв Роман Федотовичд/н д/н
д/н
0.0391
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про звiльнення з посади Голови Наглядової ради Локтєва Романа Федотовича (фiз. особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Зазначена посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.0391%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись згiдно зi Статутом емiтента (п. 10.6), що вимагає переобрання членiв Наглядової ради не рiдше нiж один раз на 3 роки.
22.04.2016звільненоЧлен Наглядової радиТомiн Владислав Євгеновичд/н д/н
д/н
37.8723
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про звiльнення з посади Члена Наглядової ради Томiна Владислава Євгеновича (фiз. особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Зазначена посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 37.8723%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись згiдно зi Статутом емiтента (п. 10.6), що вимагає переобрання членiв Наглядової ради не рiдше нiж один раз на 3 роки.
22.04.2016звільненоЧлен Наглядової радиТомiн Євген ФроловичКО 355300
07.02.2002 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.0097
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про звiльнення з посади Члена наглядової ради Томiна Євгена Фроловича (паспорт серiї КО №355300, виданий 07.02.2002 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.). Зазначена посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.0097%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись згiдно зi Статутом емiтента (п. 10.6), що вимагає переобрання членiв Наглядової ради не рiдше нiж один раз на 3 роки.
22.04.2016звільненоЧлен наглядової радиЛоктєв Володимир Романовичд/н д/н
д/н
17.9953
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про звiльнення з посади Члена Наглядової ради Локтєва Володимира Романовича (фiз. особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Зазначена посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 17.9953%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись згiдно зi Статутом емiтента (п. 10.6), що вимагає переобрання членiв Наглядової ради не рiдше нiж один раз на 3 роки.
22.04.2016звільненоЧлен Наглядової радиСорока Олександр IллiчСК 436662
15.01.1997 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0.214
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про звiльнення з посади Члена Наглядової ради Сороки Олександра Iллiча (паспорт серiї СК №436662, виданий 15.01.1997 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.). Зазначена посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.2140%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись згiдно зi Статутом емiтента (п. 10.6), що вимагає переобрання членiв Наглядової ради не рiдше нiж один раз на 3 роки.
22.04.2016обраноГолова Наглядової радиЛоктєв Роман Федотовичд/н д/н
д/н
0.0391
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про призначення на посаду Голови Наглядової ради Локтєва Романа Федотовича (фiз. особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Зазначена посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.0391%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись згiдно зi Статутом емiтента (п. 10.6), що вимагає переобрання членiв Наглядової ради не рiдше нiж один раз на 3 роки. Строк, на який призначено особу - до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - Президент корпорацiї автомобiльних пасажирських перевiзникiв; Голова Наглядової Ради ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП-13209».
22.04.2016обраноЧлен наглядової радиТомiн Владислав Євгеновичд/н д/н
д/н
37.8723
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової ради Томiна Владислава Євгеновича (фiз. особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Зазначена посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 37.8723%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись згiдно зi Статутом емiтента (п. 10.6), що вимагає переобрання членiв Наглядової ради не рiдше нiж один раз на 3 роки. Строк, на який призначено особу - до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв -Директор ТОВ «Бровариавтопас».
22.04.2016обраноЧлен Наглядової радиТомiн Євген ФроловичКО 355300
07.02.2002 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
0.0097
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про призначено на посаду Члена Наглядової ради Томiна Євгена Фроловича (паспорт серiї КО №355300, виданий 07.02.2002 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.). Зазначена посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.0097%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись згiдно зi Статутом емiтента (п. 10.6), що вимагає переобрання членiв Наглядової ради не рiдше нiж один раз на 3 роки. Строк, на який призначено особу - до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - НАК «Украгролiзинг», голова правлiння; КНУ iм. Т.Г. Шевченка, проректор.
22.04.2016обраноЧлен наглядової радиЛоктєв Володимир Романовичд/н д/н
д/н
17.9953
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової ради Локтєва Володимира Романовича (фiз. особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Зазначена посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 17.9953%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись згiдно зi Статутом емiтента (п. 10.6), що вимагає переобрання членiв Наглядової ради не рiдше нiж один раз на 3 роки. Строк, на який призначено особу - до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - ТОВ «ПасБрайт», заступник директора; ТОВ «Бровариавтопас», директор.
22.04.2016обраноЧлен Наглядової радиСорока Олександр IллiчСК 436662
15.01.1997 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
0.214
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про призначення на посаду Члена наглядової ради Сороки Олександра Iллiча (паспорт серiї СК №436662, виданий 15.01.1997 Броварським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.). Зазначена посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.2140%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Наглядової ради вiдбулись згiдно зi Статутом емiтента (п. 10.6), що вимагає переобрання членiв Наглядової ради не рiдше нiж один раз на 3 роки. Строк, на який призначено особу - до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради емiтента. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - ТОВ «Бровариавтопас», заступник директора.
22.04.2016обраноГолова Ревiзiйної комiсiїМарченко Олександра Сергiївнад/н д/н
д/н
0
Вiдповiдно до Статуту емiтента (п. 12.2) Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про переобрання на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Марченка Олександри Сергiївни (фiз. особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Зазначена посадова часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулись у зв'язку iз настанням строку обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Марченко О.С. перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсi з 25.04.2013р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП-13209», бухгалтер II категорiї.
22.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїМаркарова Юлiя Анатолiївнад/н д/н
д/н
0
Вiдповiдно до Статуту емiтента (п. 12.2) Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про переобрання на посадi Члена Ревiзiйної комiсiїї Маркарової Юлiї Анатолiївни (фiз. особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних). Зазначена посадова часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулись у зв'язку iз настанням строку обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Маркарова Ю.А. перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 25.04.2013р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - ПАТ «БРОВАРСЬКЕ АТП- 13209», юрист, iнспектор з кадрiв.
22.04.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiї Оборський Анатолiй Мар’яновичд/н д/н
д/н
0.0078
Вiдповiдно до Статуту емiтента (п. 12.2) Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Броварське АТП-13209" (протокол №21 вiд 22.04.2016р.) прийнято рiшення про переобрання на посадi Члена Ревiзiйної комiсiїї Оборського Анатолiя Мар’яновича (фiз. особа не надала дозволу на розкриття паспортних даних).Зазначена посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.0078%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi Ревiзiйної комiсiї вiдбулись у зв'язку iз настанням строку обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Оборський Анатолiй Мар’янович перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї з 25.04.2013р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - ТОВ «ПасБрайт», технiчний директор.