Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI КОМIНТЕРНУ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49023 м. Днiпропетровськ Комiнтерну, 7
4. Код за ЄДРПОУ05393062
5. Міжміський код та телефон, факс (056) 787-92-06 (056) 787-92-06
6. Електронна поштова адреса Info.kominmet@gmail.com
7. Голова правлiнняБотюк О.М.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.04.2016припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiї Кондратенко Володимир Федорович АЕ 379439
02.09.1996 Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.0001
Члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "Комiнмет" Кондратенка Володимира Федоровича (паспорт: серiя АЕ 379439 , виданий 02.09.1996р. Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). у зв’язку iз поданою заявою про припинення виконання обов’язкiв за погодженням сторiн на пiдставi Протоколу № 99 засiдання наглядової ради ПАТ "Комiнмет" вiд 21.04.2016 року. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,0001 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 17.03.2006р. по теперiшнiй час. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.