Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01135 м. Київ вул. Дмитрiвська, 69
4. Код за ЄДРПОУ34819265
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 569-65-15 (044) 569-05-11
6. Електронна поштова адресаbank@credit-optima.com.ua
7. В.о. Голови Правлiння Сiчовий Володимир Олександрович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.04.2016звільненоЧлен Правлiння Остапець Олег Володимирович
0
Вiдповiдно до Протоколу № 24/2016 засiдання Спостережної Ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" вiд 21 квiтня 2016 року Остапця Олега Володимировича, Заступника Голови Правлiння звiльнено за угодою сторiн , п. 1 ст. 36 КЗпП України а також виведена зi складу членiв Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" з 22.04.2016 року.
Посадова особа на посадi перебувала з 11.03.2011 року.
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
21.04.2016призначеноВ.о.Голови Правлiння Сiчовий Володимир Олександрович
0
Вiдповiдно до Протоколу № 23/2016 вiд 21.04.16р. засiдання Спостережної Ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" Сiчового Володимира Олександровича призначено з 21 квiтня 2016 року виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iншi посади, якi обiймала посадова особав протягом останнiх 5 рокiв:
05.04.2011р. – Заступник керуючого Київського вiддiлення № 3 АБ «Укркомунбанк» м. Луганськ;
09.11.2011р. – 05.11.2013р. Заступник керуючого Київського вiддiлення № 5 АБ «Укркомунбанк»;
06.11.2013р. – Радник Голови Правлiння ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»;
13.11.2013р. – В.о. Голови Правлiння ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»;
20.12.2013р. - 03.03.2015р. Голова Правлiння ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»;
22.05.2015р. – 20.04.2016р. Директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Альфа-Iнвест Груп».