Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69076 м.Запорiжжя вул.Георгiя Сапожнiкова,6
4. Код за ЄДРПОУ00377511
5. Міжміський код та телефон, факс(061) 228-11-99 (061) 228-13-88
6. Електронна поштова адресаvasiliy.sidorenko@carlsberg.ua
7. Генеральний директорШевченко Євген Вiкторович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.04.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиПастушка Яцек КшиштофЕЕ 5074260
02.07.2012 Мазовецьким воєводством
0
Повноваження Голови Наглядової ради - Пастушки Яцека Кшиштофа (паспорт: серiя ЕЕ номер 5074260 виданий Мазовецьким воєводством 02.07.2012р.) припиненiя 22.04.2016р. у зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради. Акiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 1 рiк. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р.
22.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиРогачевський Антон Львович40 03 501973
06.03.2003 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального вiддiлення Санкт-Петербурга
0
Повноваження члена Наглядової ради - Рогачевського Антона Львовича (паспорт: серiя 40 03 номер 501973 виданий 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального вiддiлення Санкт-Петербурга 06.03.2003р.) припиненi 22.04.2016р. у зв'язку з переобранням всього складу Наглядової ради. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 1 рiк. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р.
22.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиХансен Томас КезлерPDNK 205406954
04.08.2011 Глоструп коммуне
0
Повноваження Члена Наглядової ради - Хансена Томаса Кезлера (паспорт: серiя PDNK номер 205406954 виданий Глоструп коммуне 04.08.2011р.) припиненi 22.04.2016 р. за власним бажанням. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 3 роки. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р.
22.04.2016обраноГолова Наглядової радиПастушка Яцек КшиштофЕЕ 5074260
02.07.2012 Мазовецьким воєводством
0
Голова Наглядової ради - Пастушка Яцек Кшиштоф (паспорт: серiя ЕЕ номер 5074260 виданий Мазовецьким воєводством 02.07.2012р.) обраний на посаду 22.04.2016р. Акiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Генеральний директор Карлсберг Польща, Генеральний директор Рiнгнес Норвегiя, Президент ТОВ Балтика, РФ. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р.
22.04.2016обраноЧлен Наглядової радиРогачевський Антон Львович40 03 501973
06.03.2003 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального вiддiлення Санкт-Петербурга
0
Член Наглядової ради - Рогачевський Антон Львович (паспорт: серiя 40 03 номер 501973 виданий 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального вiддiлення Санкт-Петербурга 06.03.2003р.) обраний на посаду 22.04.2016р. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Вiце-Президент з правових питань ТОВ Балтика, РФ. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р.
22.04.2016обраноЧлен Наглядової радиЄлфiмов Олексiй Юрiйович71 6678856
07.11.2011 Федеральна мiграцiйна служба РФ, код пiдроздiлу 78039
0
Член Наглядової ради - Єлфiмов Олексiй Юрiйович (паспорт: серiя 71 номер 6678856 виданий Федеральна мiграцiйна служба РФ, код пiдроздiлу 78039 07.11.2011р.) обраний на посаду 22.04.2016р. Акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Керуючий юрист - начальник вiддiлу з корпоративної роботи та майна ТОВ Балтика, РФ. Рiшення прийнято загальними Зборами акцiонерiв 22.04.2016р.