Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
21.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРФIН БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента68003 Одеська область, м.Iллiчiвськ вул.Ленiна, 28
4. Код за ЄДРПОУ21650966
5. Міжміський код та телефон, факс(0482) 301300 (0482) 301301
6. Електронна поштова адресаoffice@marfinbank.ua
7. Голова ПравлiнняГой Костянтин Геннадiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.04.2016припинено повноваженняГолова Спостережної РадиХрiстакiс Павлу (Christakis Pavlou)
0
Повноваження Голови Спостережної Ради Хрiстакiса Павлу (Christakis Pavlou) (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 21.04.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 9 мiсяцiв. Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МАРФIН БАНК" (Протокол №50 вiд 21.04.2016 р.) Пiдстава: п.1,2, ст.57 Закону України "Про акцiонернi товариства".
21.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиТеодорос Теодору (Theodoros Theodorou)
0
Повноваження Члена Спостережної Ради Теодороса Теодору (Theodoros Theodorou) (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 21.04.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 9 мiсяцiв. Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МАРФIН БАНК" (Протокол №50 вiд 21.04.2016 р.) Пiдстава: п.1,2, ст.57 Закону України "Про акцiонернi товариства".
21.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиГеоргiос Фiнiотiс (Georgios Phiniotis)
0
Повноваження Члена Спостережної Ради Георгiоса Фiнiотiса (Georgios Phiniotis) (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 21.04.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 9 мiсяцiв. Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МАРФIН БАНК" (Протокол №50 вiд 21.04.2016 р.) Пiдстава: п.1,2, ст.57 Закону України "Про акцiонернi товариства".
21.04.2016припинено повноваженняНезалежний член Спостережної РадиСамойлов Дмитро Євгенович
0
Повноваження Незалежного Члена Спостережної Ради Самойлова Дмитра Євгеновича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 21.04.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 9 мiсяцiв. Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МАРФIН БАНК" (Протокол №50 вiд 21.04.2016 р.) Пiдстава: п.1,2, ст.57 Закону України "Про акцiонернi товариства"; на виконання вимог НБУ - лист №24-01012/79229 вiд 22.10.2015 р.
21.04.2016припинено повноваженняНезалежний Член Спостережної РадиНiколас Муктарудес (Nicolas Mouktaroudes)
0
Повноваження Незалежного Члена Спостережної Ради Нiколаса Муктарудеса (Nicolas Mouktaroudes) (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 21.04.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 9 мiсяцiв. Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МАРФIН БАНК" (Протокол №50 вiд 21.04.2016 р.) Пiдстава: п.1,2, ст.57 Закону України "Про акцiонернi товариства".
21.04.2016обраноГолова Спостережної РадиХрiстакiс Павлу (Christakis Pavlou)
0
Голову Спостережної Ради Хрiстакiса Павлу (Christakis Pavlou) (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 21.04.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - скарбник. Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МАРФIН БАНК" (Протокол №50 вiд 21.04.2016 р.) Пiдстава: п.8, ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства".
21.04.2016обраноЧлен Спостережної РадиТеодорос Теодору (Theodoros Theodorou)
0
Члена Спостережної Ради Теодороса Теодору (Theodoros Theodorou) (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 21.04.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор, заступник голови Правлiння. Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МАРФIН БАНК" (Протокол №50 вiд 21.04.2016 р.) Пiдстава: п.8, ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства".
21.04.2016обраноЧлен Спостережної РадиГеоргiос Фiнiотiс (Georgios Phiniotis)
0
Члена Спостережної Ради Георгiоса Фiнiотiса (Georgios Phiniotis) (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 21.04.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу -3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор з кредитної оцiнки, заступник генерального директора, заступник Голови правлiння. Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МАРФIН БАНК" (Протокол №50 вiд 21.04.2016 р.).. Пiдстава: п.8, ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства".
21.04.2016обраноНезалежний Член Спостережної РадиСофiйченко Антон Сергiйович
0
Незалежного Члена Спостережної Ради Софiйченко Антона Сергiйовича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 21.04.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор. Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МАРФIН БАНК" (Протокол №50 вiд 21.04.2016 р.) Пiдстава: п.8, ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства".
21.04.2016обраноНезалежний Член Спостережної РадиНiколас Муктарудес (Nicolas Mouktaroudes)
0
Незалежного Члена Спостережної Ради Нiколаса Муктарудеса (Nicolas Mouktaroudes) (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 21.04.2016 р. (дата вчинення дiї 21.04.2016). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - партнер/адвокат. Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "МАРФIН БАНК" (Протокол №50 вiд 21.04.2016 р.) Пiдстава: п. 8 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства".