Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
21.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне Акцiонерне Товариство "КРЕДОБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента79026 м.Львiв вул.Сахарова, 78
4. Код за ЄДРПОУ09807862
5. Міжміський код та телефон, факс032 2972308 032 2972309
6. Електронна поштова адресаlesya.tykhan@kredobank.com.ua
7. В.о.Голови ПравлiнняВащук Максим Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.04.2016припинено повноваженняЗаступник Голови Спостережної РадиОбленковскi Яцек- -
-
0
21.04.2016р. припиняються повноваження Заступника Голови Спостережної Ради ПАТ «Кредобанк» у зв’язку з поданою ним заявою.
На посадi Заступника Голови Спостережної Ради перебував з квiтня 2013 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
Iнших призначень на посаду не було.