Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 місто Київ Саксаганського, 77
4. Код за ЄДРПОУ14285934
5. Міжміський код та телефон, факс(44) 278 64 81 (44) 278 64 81
6. Електронна поштова адресаostalena@ufg.com.ua
7. Голова ПравлінняТатуріна О.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
19.04.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиБабич Валерій Георгійовичд/н д/н
д/н
99.928654
Рішення про припинення повноважень 30.04.2016 року (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів: у зв’язку із закінченням 12.08.2016 р., тобто у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Наглядової ради у діючому складі , та наступним обранням складу Наглядової ради на новий строк. Посадова особа Бабич Валерій Георгійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припиняє повноваження 30.04.2016 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,928654%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 99,928654%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.08.2013 – 30.04.2016.
19.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЗубковський Володимир Олексійовичд/н д/н
д/н
0
Рішення про припинення повноважень 30.04.2016 року (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів: у зв’язку із закінченням 12.08.2016 р., тобто у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Наглядової ради у діючому складі , та наступним обранням складу Наглядової ради на новий строк. Посадова особа Зубковський Володимир Олексійович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду члена Наглядової ради, припиняє повноваження 30.04.2016 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.08.2013 – 30.04.2016.
19.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиШуляренко Микола Петровичд/н д/н
д/н
0
3. Рішення про припинення повноважень 30.04.2016 року (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконанується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів: у зв’язку із закінченням 12.08.2016 р., тобто у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Наглядової ради у діючому складі , та наступним обранням складу Наглядової ради на новий строк. Посадова особа Шуляренко Микола Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду члена Наглядової ради, припиняє повноваження 30.04.2016 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12.08.2013 – 30.04.2016.
19.04.2016обраноГолова Наглядової радиБабич Валерій Георгійовичд/н д/н
д/н
99.928654
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання з 01.05.2016 року Наглядової ради у зв’язку із припиненням 30.04.2016 року повноважень складу Наглядової ради, обраного 12.08.2013 року. Бабича Валерія Георгійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голови Наглядової ради з 01.05.2016 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,928654%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 99,928654%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки, що обраховується з 01.05.2016 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "УФГ", Голова ради директорів Корпорації "Українська фінансова група".
19.04.2016обраноГолова Наглядової радиЗубковський Володимир Олексійовичд/н д/н
д/н
0
5. Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання з 01.05.2016 року Наглядової ради у зв’язку із припиненням 30.04.2016 року повноважень складу Наглядової ради, обраного 12.08.2013 року. Зубковського Володимира Олексійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2016 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки, що обраховується з 01.05.2016 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ "Український фондовий дім", член Наглядової ради ПрАТ "УФГ".
19.04.2016обраноЧлен Наглядової радиШуляренко Микола Петровичд/н д/н
д/н
0
6. Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі необхідності обрання з 01.05.2016 року Наглядової ради у зв’язку із припиненням 30.04.2016 року повноважень складу Наглядової ради, обраного 12.08.2013 року. Шуляренко Миколу Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2016 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки, що обраховується з 01.05.2016 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "УФГ".
19.04.2016припинено повноваженняРевізор акціонерного товаристваКончаківська Алла Миколаївнад/н д/н
д/н
0
7. Рішення про припинення повноважень 30.04.2016 року (останній день строку дії повноважень) прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконується на підставі рішення Загальних зборів акціонерів: у зв’язку із закінченням 10.01.2017 року, тобто у період до наступних чергових Загальних зборів акціонерів, строку повноважень Ревізора Товариства, та наступним обранням Ревізора Товариства на новий строк. Посадова особа Кончаківська Алла Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Ревізор Товариства, припиняє повноваження 30.04.2016 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11.01.2015 – 30.04.2016.
19.04.2016обраноРевізор акціонерного товаристваКончаківська Алла Миколаївнад/н д/н
д/н
0
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 19.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі вимог ст.73 Закону України "Про акціонерні товариства" та положень Статуту Товариства стосовно призначення органу, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з 01.05.2016 року, у зв’язку із припиненням повноважень Ревізора Товариства, обраного на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 12.11.2014 року. Кончаківська Алла Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Ревізор Товариства. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 01.05.2016 – 30.04.2018. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії Товариства, Ревізор Товариства.