Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Iнвестбанк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента65125 Одеса Велика Арнаутська, 2 Б
4. Код за ЄДРПОУ20935649
5. Міжміський код та телефон, факс(048) 722 21 44 (048) 722 21 44
6. Електронна поштова адресаadmin@investbank.odessa.ua
7. Голова ПравлiнняСидорова Ганна Миколаївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.04.2016призначеноЧлен ПравлiнняМархай Максим АнатолiйовичСН 422012
07.02.1997 Дарницький РВ ГУ МВС України в м.Києвi
0
12.04.2016 згiдно рiшення Спостережної ради ПАТ «КБ "Iнвестбанк" (протокол вiд 12.04.2016) Мархая Максима Анатолiйовича (паспорт СН №422012 виданий Дарницьким РВ ГУ МВС України в м.Києвi 07.02.1997, частки у статутному капiталi емiтента немає) призначено членом Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Iнвестбанк». Змiни у складi посадових осiб вiдбулися у зв’язку з переведенням Мархая М.А. на iншу посаду. Призначено на зазначену посаду безстроково. Мархай Максим Анатолiйович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення на вказанi посади протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: з 27.04.2012 по 14.08.2015 заступник директора департаменту корпоративного бiзнесу Публiчного акцiонерного товариства «Банк «Київська Русь», з 10.04.2009 по 26.04.2012 начальник управлiння супроводження кредитних операцiй департаменту корпоративного бiзнесу Публiчного акцiонерного товариства «Банк «Київська Русь», з 19.08.2015 по 12.04.2016 виконуючий обов’язки заступника Голови Правлiння з розвитку регiональної мережi, член Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Iнвестбанк».
12.04.2016припинено повноваженняЗаступник Голови Правлiння - начальник управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки, член ПравлiнняЧернявський Валерiй МихайловичКЕ 000003
05.02.1997 Приморський РВ УМВС України в Одеськiй областi
0
12.04.2016 згiдно рiшення Спостережної ради ПАТ «КБ "Iнвестбанк" (протокол вiд 12.04.2016) припинено повноваження Чернявського Валерiя Михайловича (КЕ №000003 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 05.02.1997, не володiє часткою у статутному капiталi емiтента) на посадi Заступника Голови Правлiння - начальника управлiння внутрiшньобанкiвської безпеки, члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Iнвестбанк». Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у зв’язку зi змiнами структури банку. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Чернявський Валерiй Михайлович перебував на зазначених посадах з 05.06.2009 по 12.04.2016. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (не обрано) на посади.
12.04.2016припинено повноваженняЗаступник Голови Правлiння, член ПравлiнняМакарський Юрiй ВолодимировичКЕ 589867
02.04.1997 Ленiнський РВ УМВС України в Одеськiй обл
0
12.04.2016 згiдно рiшення Спостережної ради ПАТ «КБ "Iнвестбанк" (протокол вiд 12.04.2016) припинено повноваження Макарського Юрiя Володимировича (паспорт КЕ №589867 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 02.04.1997, частки у статутному капiталi емiтента немає) на посадi Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Iнвестбанк». Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у зв’язку зi змiнами структури банку. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Макарський Юрiй Володимирович перебував на зазначених посадах з 24.07.2014 по 12.04.2016.
12.04.2016припинено повноваженняВиконуючий обов’язки заступника Голови Правлiння з розвитку регiональної мережi, член ПравлiнняМархай Максим АнатолiйовичСН 422012
07.02.1997 Дарницький РВ ГУ МВС України в м.Києвi
0
12.04.2016 згiдно рiшення Спостережної ради ПАТ «КБ "Iнвестбанк" (протокол вiд 12.04.2016) припинено повноваження Мархая Максима Анатолiйовича (паспорт СН №422012 виданий Дарницьким РВ ГУ МВС України в м.Києвi 07.02.1997, частки у статутному капiталi емiтента немає) на посадi виконуючого обов’язки заступника Голови Правлiння з розвитку регiональної мережi, члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Iнвестбанк». Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у зв’язку зi змiнами структури банку. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мархай Максим Анатолiйович перебував на зазначених посадах з 19.08.2015 по 12.04.2016. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (не обрано) на посаду виконуючого обов’язки заступника Голови Правлiння з розвитку регiональної мережi ПАТ «КБ «Iнвестбанк».
12.04.2016призначеноЗаступник Голови Правлiння, член Правлiння Костєв Сергiй Федорович - -
-
0
12.04.2016 згiдно рiшення Спостережної ради (протокол вiд 12.04.2016) Костєва Сергiя Федоровича (згода на розкриття паспортних даних не надавалась, частки у статутному капiталi емiтента немає) призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Iнвестбанк». Змiни у складi посадових осiб вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю замiщення вакантної посади. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на зазначену посаду безстроково. До призначення на вказану посаду протягом останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: з 24.12.2010 по 23.04.2012 директор регiонального вiддiлення «Пiвденна регiональна дирекцiя АТ «ОТП Банк» в м.Миколаєвi, з 24.04.2012 по 02.05.2012 директор регiонального вiддiлення «Одеська регiональна дирекцiя АТ «ОТП Банк», з 03.05.2012 по 28.02.2013 директор Пiвденної регiональної дирекцiї АТ «ОТП Банк», з 26.04.2013 по 02.09.2013 начальник Одеського вiддiлення ПАТ «Банк Нацiональний Кредит», з 01.10.2013 по 03.01.2014 заступник директора з економiки ТОВ «Пiвдень Ресурс ЛТД», з 13.01.2014 по 08.04.2016 заступник начальника регiонального управлiння – начальник вiддiлу органiзацiї корпоративного бiзнесу Одеського регiонального управлiння ПАТ «Сбербанк».