Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ вул. Кудрявьский узвiз, буд. 2
4. Код за ЄДРПОУ39544699
5. Міжміський код та телефон, факс/044/5904661 /044/5904664
6. Електронна поштова адресаo.trubitsyna@crystalbank.com.ua
7. В.о. Голови ПравлiнняЖабська Iрина Миколаївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної радиГребiнська Оксана ВолодимирiвнаНК 016570
30.08.1995 Крюковським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Рiшенням акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИСТАЛБАНК" (надалi за текстом - Банк) вiд 12.04.2016 року № б/н, у зв’язку з прийняттям 16.03.2016 року Спостережною радою Банку рiшення про обрання з 18.03.2016р. Головою правлiння Банку Гребiнського Леонiда Андрiйовича та для приведення у вiдповiдностi до вимог ст.. 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», прийнято наступне:
- вiдкликати (припинити) повноваження Гребiнської Оксани Володимирiвни з 12.04.2016р. як незалежного члена Спостережної ради Банку.
Зазначена особа обiймала посаду незалежного члена Спостережної ради Банку з 17.03.2015р.
Гребiнська О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
12.04.2016обраноЧлен Спостережної радиГребiнська Оксана ВолодимирiвнаНК 016570
30.08.1995 Крюковським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Рiшенням акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИСТАЛБАНК" (надалi за текстом - Банк) вiд 12.04.2016 року № б/н, у зв’язку з прийняттям 16.03.2016 року Спостережною радою Банку рiшення про обрання з 18.03.2016р. Головою правлiння Банку Гребiнського Леонiда Андрiйовича та для приведення у вiдповiдностi до вимог ст.. 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», прийнято наступне:
- обрати Гребiнську Оксану Володимирiвну з 13.04.2016р., строком на три роки, членом Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИСТАЛБАНК". Гребiнська О.В. є асоцiйованою особою Голови Правлiння Банку Гребiнського Л.А. та не є незалежним членом Спостережної ради Банку.
Протягом останнiх п’яти рокiв Гребiнська О.В. обiймала наступнi посади: член Спостережної ради ПАТ «КРИСТАЛБАНК», Заступник Голови Правлiння ПАТ «АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», радник Голови Правлiння ПАТ «АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», директор департаменту фiнансового менеджменту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК».
Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Банку та часткою в статутному капiталi Банку не володiє.