Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8-А
4. Код за ЄДРПОУ19364259
5. Міжміський код та телефон, факс044-490-52-30 044-490-52-30
6. Електронна поштова адресаkorogodskaya@xbank.com.ua
7. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Костенко Iгор Iванович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.04.2016звільненоГолова Спостережної РадиГерасименко Андрiй Леонiдович- -
-
0.004
Вiдповiдно до Наказу № 26-к вiд 11.04.2016 Герасименка Андрiя Леонiдовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) 15 квiтня 2016 року звiльнено з посади Голови Спостережної Ради за власним бажанням. Герасименко А.Л. володiє часткою у статутному капiталi банку у розмiрi 0,004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 17.05.2008 (останнiй раз переобраний 18.03.2016).
11.04.2016звільненоГолова ПравлiнняГриджук Дмитро Миколайович- -
-
0.0556
Вiдповiдно до Наказу № 34-к вiд 11.04.2016 Гриджука Дмитра Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) 15 квiтня 2016 року звiльнено з посади Голови Правлiння за власним бажанням. Гриджук Д.М. володiє часткою у статутному капiталi банку у розмiрi 0,0556%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 30.05.2000 (останнiй раз переобраний 10.02.2006).
11.04.2016звільненоПерший заступник Голови Правлiння Тур Юлiя Леонiдiвна- -
-
0
Вiдповiдно до Наказу № 27-к вiд 11.04.2016 Тур Юлiю Леонiдiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана) 15 квiтня 2016 року звiльнено з посади Першого заступника Голови Правлiння за власним бажанням. Тур Ю.Л. акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 16.06.2006.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее