Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8-А
4. Код за ЄДРПОУ19364259
5. Міжміський код та телефон, факс044-490-52-30 044-490-52-30
6. Електронна поштова адресаkorogodskaya@xbank.com.ua
7. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Костенко Iгор Iванович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
05.04.2016припинено повноваженняГолова Спостережної РадиГерасименко Андрiй Леонiдович- -
-
0.004
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Голова Спостережної Ради Герасименко Андрiй Леонiдович (згода на розкриття паспортних даних не надана) володiє часткою у статутному капiталi банку у розмiрi 0,004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 17.05.2008 (останнiй раз переобраний 18.03.2016).
05.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиКрук Євген Васильович- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Крук Євген Васильович (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 21.11.2015 (останнiй раз переобраний 18.03.2016).
05.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної Ради Серещенко Юрiй Геннадiйович- -
-
0.0012
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Серещенко Юрiй Геннадiйович (згода на розкриття паспортних даних не надана) володiє часткою у статутному капiталi банку у розмiрi 0,0012%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 22.03.2013 (останнiй раз переобраний 18.03.2016).
05.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиIойлев Iгор Андрiйович- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Iойлев Iгор Андрiйович (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 22.04.2015 (останнiй раз переобраний 18.03.2016).
05.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиЛавренчук Сергiй Михайлович- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Лавренчук Сергiй Михайлович (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 19.03.2016.
05.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиШмуляр Олег Васильович, представник акц-ра Депар-ту комун. власностi м. Києва вик. органу КМР (КМДА)- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Шмуляр Олег Васильович, представник акцiонера Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (КМДА), (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 30.12.2015 (останнiй раз переобраний 18.03.2016).
05.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиФурсенко Олександра Геннадiївна- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Фурсенко Олександра Геннадiївна (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 26.03.2010 (останнiй раз переобрана 18.03.2016).
05.04.2016припинено повноваженняГолова ПравлiнняГриджук Дмитро Миколайович- -
-
0.0556
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Голова Правлiння Гриджук Дмитро Миколайович (згода на розкриття паспортних даних не надана) володiє часткою у статутному капiталi банку у розмiрi 0,0556%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 30.05.2000 (останнiй раз переобраний 10.02.2006).
05.04.2016припинено повноваженняПерший заступник Голови ПравлiнняСеменов Андрiй Володимирович- -
-
0.000111
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Перший заступник Голови Правлiння Семенов Андрiй Володимирович (згода на розкриття паспортних даних не надана) володiє часткою у статутному капiталi банку у розмiрi 0,000111%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 15.04.2009.
05.04.2016припинено повноваженняПерший заступник Голови Правлiння Тур Юлiя Леонiдiвна- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Перший заступник Голови Правлiння Тур Юлiя Леонiдiвна (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 16.06.2006.
05.04.2016припинено повноваженняЗаступник Голови ПравлiнняЛiсняк Андрiй Євгенович- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Заступник Голови Правлiння Лiсняк Андрiй Євгенович (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 11.07.2008.
05.04.2016припинено повноваженняФiнансовий директор, член ПравлiнняКарпенко Людмила Олексiївна- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Фiнансовий директор, член Правлiння Карпенко Людмила Олексiївна (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Членом Правлiння була з 15.04.2009.
05.04.2016припинено повноваженняГоловний бухгалтер, член ПравлiнняЮр Валентина Миколаївна- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Головний бухгалтер, член Правлiння Юр Валентина Миколаївна (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 26.10.2000 (останнiй раз переобрана 10.02.2006).
05.04.2016припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїПрокопенко Олександр Владленович, представник акцiонера Департаменту фiнансiв вик. органу КМР (КМДА)- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Голова Ревiзiйної комiсiї Прокопенко Олександр Владленович, представник акцiонера Департаменту фiнансiв виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї), (згода на розкриття паспортних даних не надана) часткою у статутному капiталi банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 28.10.2010 (останнiй раз переобраний 04.04.2014).
05.04.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїБордун Володимир Анатолiйович, представник акцiонера ТОВ "КФ "Укрфiнком"- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Ревiзiйної комiсiї Бордун Володимир Анатолiйович, представник акцiонера ТОВ «КФ «Укрфiнком», (згода на розкриття паспортних даних не надана) часткою у статутному капiталi банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 31.08.2009 (останнiй раз переобраний 04.04.2014).
05.04.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїДмитренко Олександр Петрович, представник акцiонера ТОВ "Саусленк-Запорiжжя"- -
-
0
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.04.2016 № 234 «Про вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» до категорiї неплатоспроможних», рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 1 05 квiтня 2016 року припинено повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Ревiзiйної комiсiї Дмитренко Олександр Петрович, представник акцiонера ТОВ «Саусленк-Запорiжжя», (згода на розкриття паспортних даних не надана) часткою у статутному капiталi банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 26.03.2010 (останнiй раз переобраний 04.04.2014).
05.04.2016призначеноУповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Костенко Iгор Iванович- -
-
0
На пiдставi рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 05.04.2016 № 463 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» призначено Костенка Iгоря Iвановича (згода на розкриття паспортних даних не надана) строком на один мiсяць з 05 квiтня 2016 до 04 травня 2016 включно. Костенко I.I. часткою у статутному капiталi банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.