Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Цукровий союз "Укррос"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ провул. Шевченка Тараса, 3
4. Код за ЄДРПОУ34876145
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 461-88-04, 461-88-01
6. Електронна поштова адресаn.semida@kernel.ua
7. ДиректорБогушева Олена Миколаївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.04.2016припинено повноваженняЧлен наглядової радиКомпанiя Sakharny Holding Limited («Сахарний Холдинг Лiмiтед»)д/н НЕ 199037
д/н
89.1391
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ "Цукровий союз "Укррос" (протокол №б/н вiд 11.04.2016) вiдкликано з 30.04.2016 (припинено повноваження) члена наглядової ради – Компанiю Sakharny Holding Limited («Сахарний Холдинг Лiмiтед») (реєстрацiйний номер НЕ 199037; перебував на посадi з 15.04.2014; частка в статутному капiталi 89.1391%); обрано з 01.05.2016 членом наглядової ради Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну – представника Компанiї Сахарний Холдинг Лiмiтед (Sakharny Holding Limited) (частка в статутному капiталi 89.1391%) строком на 1 рiк. Iншi посади, якi Лук’яненко В.О. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв – з 01.04.2004 – 31.03.2011 рр. ТОВ «Кернел-Капiтал», посада: директор юридичної служби; з 01.04.2011р. ТОВ «Кернел-Трейд», посада: директор з правового забезпечення; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавала.
11.04.2016обраноЧлен наглядової радиЛук’яненко Вiкторiя Олександрiвна – представник Сахарний Холдинг Лiмiтед (Sakharny Holding Limited)д/н д/н
д/н
89.1391
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ "Цукровий союз "Укррос" (протокол №б/н вiд 11.04.2016) вiдкликано з 30.04.2016 (припинено повноваження) члена наглядової ради – Компанiю Sakharny Holding Limited («Сахарний Холдинг Лiмiтед») (реєстрацiйний номер НЕ 199037; перебував на посадi з 15.04.2014; частка в статутному капiталi 89.1391%); обрано з 01.05.2016 членом наглядової ради Лук’яненко Вiкторiю Олександрiвну – представника Компанiї Сахарний Холдинг Лiмiтед (Sakharny Holding Limited) (частка в статутному капiталi 89.1391%) строком на 1 рiк. Iншi посади, якi Лук’яненко В.О. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв – з 01.04.2004 – 31.03.2011 рр. ТОВ «Кернел-Капiтал», посада: директор юридичної служби; з 01.04.2011р. ТОВ «Кернел-Трейд», посада: директор з правового забезпечення; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавала.