Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
11.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 місто Київ провулок Киянівський, будинок 7А
4. Код за ЄДРПОУ38707466
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 272-42-46 (044) 272-42-46
6. Електронна поштова адреса38707466@emitent.net.ua
7. Генеральний директорБакакін О.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.04.2016обраноГолова Наглядової радиАмітан Олена АнатоліївнаВК 051267
28.08.2004 Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій обл.
0
Рішення про обрання прийнято на Чергових загальних зборах Товариства 08.04.2016 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №1 від 08.04.2016 р. Амітан Олену Анатоліївну (паспорт: серія ВК номер 051267 виданий 28.08.2004 р. Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій обл.) обрано на посаду Голови Наглядової ради. Амітан О.А. не володіє акціями емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки з 09.04.2016 р. по 30.04.2019 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПРАТ «АЛЬТАНА КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 20337279) з 28.04.2010 р. по теперішній час; Генеральний директор ТОВ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» (код за ЄДРПОУ 34899246) з 15.04.2010 р. по теперішній час.
08.04.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиАмітан Олена АнатоліївнаВК 051267
28.08.2004 Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій обл.
0
Рішення про припинення повноважень прийнято на Чергових загальних зборах Товариства 08.04.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу №1 від 08.04.2016 р. Посадова особа Амітан Олена Анатоліївна (паспорт: серія ВК номер 051267 виданий 28.08.2004 р. Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВСУ в Донецькій обл.), яка займала посаду Голови Наглядової ради, припинила повноваження. Амітан О.А. не володіє акціями емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.04.2013 р. до 08.04.2016 р.