Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента71100 Запорізька обл., м. Бердянськ вул. Героїв Сталінграда, буд. 5
4. Код за ЄДРПОУ04665274
5. Міжміський код та телефон, факс(06153)-2-72-62 (06153)-2-72-62
6. Електронна поштова адресаberdsilmash@poshta.pat.ua
7. Голова ліквідаційної комісії Дон В.О.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.04.2016припинено повноваженняТимчасово виконуючий обов’язки ДиректораДон Віктор Олександровичд/н д/н
д/н
0
Посадова особа Тимчасово виконуючий обов’язки Директора Дон Віктор Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 08.04.2016 р.; акціями емітента та часткою у статутному капіталі емітента не володіє; на посаді особа перебувала 8 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: припинення повноважень у зв’язку з припиненням ПАТ «Бердянськсільмаш» шляхом ліквідації ; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 08.04.2016р.
08.04.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиВербицький Іван Олександровичд/н д/н
д/н
0
Посадова особа Голова Наглядової ради Вербицький Іван Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 08.04.2016 р.; акціями емітента та часткою у статутному капіталі емітента не володіє; на посаді особа перебувала 6 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: припинення повноважень у зв’язку з припиненням ПАТ «Бердянськсільмаш» шляхом ліквідації; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 08.04.2016р.
08.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиСлободян Сергій Олександровичд/н д/н
д/н
8.4793
Посадова особа Член Наглядової ради Слободян Сергій Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 08.04.2016р.; володіє 508755 акціями, що складає 8.4793% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 127188.75 грн.; на посаді особа перебувала 6 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: припинення повноважень у зв’язку з припиненням ПАТ «Бердянськсільмаш» шляхом ліквідації ; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 08.04.2016р.
08.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПримушко Андрій Васильовичд/н д/н
д/н
0
Посадова особа Член Наглядової ради Примушко Андрій Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 08.04.2016р.; акціями емітента та часткою у статутному капіталі емітента не володіє; на посаді особа перебувала 6 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: припинення повноважень у зв’язку з припиненням ПАТ «Бердянськсільмаш» шляхом ліквідації; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 08.04.2016р.
08.04.2016обраноГолова ліквідаційної комісії Дон Віктор Олександровичд/н д/н
д/н
0
Посадова особа Голова ліквідаційної комісії Дон Віктор Олександрович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 08.04.2016р.; акціями емітента та часткою у статутному капіталі емітента не володіє; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: перший заступник голови правління, Тимчасово виконуючий обов’язки Директора; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: безстроково — до завершення процедури ліквідації Товариства. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: прийняття рішення про ліквідацію Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 08.04.2016р.
08.04.2016обраноЧлен ліквідаційної комісіїПримушко Андрій Васильовичд/н д/н
д/н
0
Посадова особа Член ліквідаційної комісії Примушко Андрій Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 08.04.2016р.; акціями емітента та часткою у статутному капіталі емітента не володіє; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер, Член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: безстроково — до завершення процедури ліквідації Товариства. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: прийняття рішення про ліквідацію Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 08.04.2016р.
08.04.2016обраноЧлен ліквідаційної комісіїКурочка Олена Олександрівнад/н д/н
д/н
0
Посадова особа Член ліквідаційної комісії Курочка Олена Олександрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 08.04.2016р.; акціями емітента та часткою у статутному капіталі емітента не володіє; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: юрисконсульт; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: безстроково — до завершення процедури ліквідації Товариства. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: прийняття рішення про ліквідацію Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 08.04.2016р.