Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Хiммет"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м. Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1
4. Код за ЄДРПОУ33473408
5. Міжміський код та телефон, факс(056)3739793 (056)3739793
6. Електронна поштова адресаchimmet@academy.in.ua
7. ДиректорПашковська Олена Миколаївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.04.2016припинено повноваженняЧлен (Голова) Наглядової радиШайкiн Денис СергiйовичАН 353684
31.03.2005 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви членом Наглядової ради Товариства Ващенко О.О. про дострокове припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член (Голова) Наглядової ради Шайкiн Денис Сергiйович (паспорт АН 353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), перебував на данiй посадi 2 роки. Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
07.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиВащенко Олексiй ОлексiйовичАЕ 001925
07.10.1996 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви членом Наглядової ради Товариства Ващенко О.О. про дострокове припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Ващенко Олексiй Олексiйович (паспорт АЕ 001925, виданий 07.10.1996р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), перебував на данiй посадi 2 роки. Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
07.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМiлюшко Олександра ЕдуардiвнаАН 410066
05.08.2005 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви членом Наглядової ради Товариства Ващенко О.О. про дострокове припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради Мiлюшко Олександра Едуардiвна (паспорт АН 410066, виданий 05.08.2005р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), перебувала на данiй посадi 2 роки. Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
07.04.2016обраноЧлен Наглядової радиШайкiн Денис СергiйовичАН 353684
31.03.2005 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Шайкiн Денис Сергiйович (паспорт АН 353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду iнженера-програмiста ТОВ «БIТ ПРОДАКШН». Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
07.04.2016обраноЧлен Наглядової радиМiлюшко Олександра ЕдуардiвнаАН 410066
05.08.2005 Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi в кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Мiлюшко Олександра Едуардiвна (паспорт АН 410066, виданий 05.08.2005 р. Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: бухгалтера ПрАТ "ЮК "Правозахист Iнвест", фахiвця вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ "Центральний Брокер", начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ "Фондовий Актив", начальника вiддiлу торгiвлi цiнними паперами ТОВ "Фондовий Трейдер». Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
07.04.2016обраноЧлен Наглядової радиКутало Володимир IвановичАМ 265131
16.02.2001 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (далi – Товариство) вiд 07.04.2016р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради Кутало Володимир Iванович (паспорт АМ 265131, виданий 16.02.2001р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: начальника охорони ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс», начальника охорони ПрАТ «Сплiт». Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
07.04.2016обраноГолова Наглядової радиШайкiн Денис СергiйовичАН 353684
31.03.2005 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Шайкiн Денис Сергiйович (паспорт АН 353684, виданий 31.03.2005р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду iнженера-програмiста ТОВ «БIТ ПРОДАКШН». Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради вiд 07.04.2016р. Шайкiна Д.С. обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР. Всi вказанi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.