Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента70600 Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ00384147
5. Міжміський код та телефон, факс06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адресаl.hizhnya@mezpology.zp.ua
7. Голова ПравлiнняЗакарлюка Олег Васильович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.04.2016обраночлен Наглядової радиСiтнiков Нiколай (Sitnikov Nikolay)
0.0403
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay) обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0403% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий директор, директор, член Наглядової ради.
08.04.2016обраночлен Наглядової радиВiльнит Сергiй Петрович
2.0602
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. Вiльнит Сергiя Петровича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 2,0602% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiнансовий, директор з економiки, член Наглядової ради.
08.04.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиНовiков Леонiд Миколайович
0.0012
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. припинено повноваження голови Наглядової ради Новiкова Леонiда Миколайовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0012% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 15 рокiв.
08.04.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиСiтнiков Нiколай (Sitnikov Nikolay)
0.0403
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0403% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки.
08.04.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиВiльнит Сергiй Петрович
2.0602
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Вiльнит Сергiя Петровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 2,0602% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
08.04.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиФесенко Олександр Миколайович
0.0006
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Фесенка Олександра Миколайовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
08.04.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиДояр Євгенiй Володимирович
0.139
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Дояра Євгенiя Володимировича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,1390% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
08.04.2016обраноголова Наглядової радиНовiков Леонiд Миколайович
0.0012
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. Новiкова Леонiда Миколайовича обрано членом Наглядової ради, рiшенням Наглядової ради 08.04.2016 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0012% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради.
08.04.2016обраночлен Наглядової радиФесенко Олександр Миколайович
0.0006
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. Фесенка Олександра Миколайовича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, начальник юридичного вiддiлу, член Наглядової ради.
08.04.2016обраночлен Наглядової радиДояр Євгенiй Володимирович
0.139
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. Дояра Євгенiя Володимировича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,1390% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного управлiння, член Правлiння, помiчник адвоката, адвокат, член Наглядової ради.