Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м. Київ проспект Науки 54 Б
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс(044)393-74-00 (044)393-74 -06
6. Електронна поштова адресаavegera@bankcenter.com.ua
7. Т.в.о. Голови ПравлінняГлотов О.І.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.04.2016призначеноТимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління БанкуГлотов Олександр Іванович
0
Згідно Рішення акціонера ПАТ КБ Центр від 04.04.2016 р. та Протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ КБ "Центр" № 31 від 04.04.2016 р. прийнято рішення призначити тимчасово виконуючим обовязки Голови Правління Банку Глотова Олександра Івановича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних).Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 05.04.2016р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Голови Правління ПАТ КБ "Центр". Акціями емітента не володіє.