Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8-А
4. Код за ЄДРПОУ19364259
5. Міжміський код та телефон, факс044-490-52-30 044-490-52-30
6. Електронна поштова адресаkorogodskaya@xbank.com.ua
7. В.о. Голови ПравлiнняСеменов Андрiй Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.04.2016звільненоЗаступник Голови Правлiння - директор департаменту фiнансового монiторингуБережний Олексiй Миколайович- -
-
0
Вiдповiдно до Наказу № 188-к вiд 04.04.2016 Бережного Олексiя Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) 05 квiтня 2016 року звiльнено з посади Заступника Голови Правлiння – директора департаменту фiнансового монiторингу банку за власним бажанням.

Бережний О.М. акцiями ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» не володiє. Строк перебування на посадi Заступника Голови Правлiння з 27.11.2015 по 05.04.2016. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Призначень на посаду, що вивiльнена, не вiдбувалося.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее