Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8-А
4. Код за ЄДРПОУ19364259
5. Міжміський код та телефон, факс044-490-52-30 044-490-52-30
6. Електронна поштова адресаkorogodskaya@xbank.com.ua
7. В.о. Голови ПравлiнняСеменов Андрiй Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиПадалка Вiктор Михайлович, представник акцiонера Департаменту фiнансiв вик. орг. КМР (КМДА)- -
-
0
ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» повiдомляє, що з 04 квiтня 2016 року достроково припинено повноваження члена Спостережної Ради Падалки Вiктора Михайловича, представника акцiонера Департаменту фiнансiв виконавчого органу Київської мiської ради (Київської мiської державної адмiнiстрацiї) (згода на розкриття паспортних даних не надана) вiдповiдно до заяви б/н вiд 21.03.2016.

Падалка Вiктор Михайлович акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 05.04.2014 (останнiй раз переобраний 18.03.2016)

Замiсть особи, повноваження якої припинено, на дану посаду нiкого не обрано.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее