Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента29018 м. Хмельницький вул.Храновського, 11А
4. Код за ЄДРПОУ22767506
5. Міжміський код та телефон, факс(0382)78-78-59 (0382)67-06-67
6. Електронна поштова адресаvcp@oe.ic.km.ua
7. В.о. генерального директора Козачук Олег Iванович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 31.03.2016Акція проста10088351.754035340729.9919.07.2010554/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
Згiдно Протоколу № 58 засiдання Правлiння ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" вiд 31.03.2016 р.
ухвалено виключити акцiї простi iменнi ПАТ "Хмельницькобленерго" з бiржового реєстру (другого рiвня
лiстингу) на пiдставi п. 6.34 Правил фондової бiржi та залишити акцiї простi iменнi ПАТ "Хмельницькобленерго"
у бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа" у категорiї "позалiстинговi цiннi папери" до
31.03.2017 р.