Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
31.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ “ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента73000 мiсто Херсон Пестеля, 5
4. Код за ЄДРПОУ05396638
5. Міжміський код та телефон, факс/0552/48-03-19 22-61-73
6. Електронна поштова адресаfinans@co.ksoe.com.ua
7. Голова правлiнняСафронов Iгор Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.03.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна» 33947089
94.511734
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноваженьТовариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", Голови Наглядової ради, що має у власностi 169076806 акцiй, 94,511734 % в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Голова Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна" перебував на зазначенiй посадi з вересня 2015 року.
30.03.2016припинено повноваженняЗаступник голови Наглядової радиКомпанiя VS Energy International N.V. 0
0.000139
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Компанiї VS Energy International N.V., Заступника Голови Наглядової ради, що має у власностi 250 акцiй, 0,000139 % в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Заступник Голови Наглядової ради VS Energy International N.V.перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2014 року.
30.03.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиСоловйов Юрiй Юрiйович
5e-05
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Соловйова Юрiя Юрiйовича, Члена Наглядової ради, який має у власностi 91 акцiю, 0,000050% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Соловйов Юрiй Юрiйович перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2014 року.
30.03.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЛуценко Iван Васильович
1e-06
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Луценка Iвана Васильовича, Члена Наглядової ради, який має у власностi 2 акцiї, 0,000001 % в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Луценко Iван Васильович перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2014 року.
30.03.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКуєвда Микола Валерiйович
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Куєвди Миколи Валерiйовича, Члена Наглядової ради, який не має у власностi акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Куєвда Микола Валерiйович перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2014 року.
30.03.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКолесник Олег Миколайович
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Колесника Олега Миколайовича, Члена Наглядової ради, який не має у власностi акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Колесник Олег Миколайович перебував на зазначенiй посадi з квiтня 2014 року.
30.03.2016припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїАнтонова Наталiя Анатолiївна
1e-06
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Антонової Наталiї Анатолiївни , Голови Ревiзiйної комiсiї, яка має у власностi 2 акцiї, 0,000001 % в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член Ревiзiйної комiсiї Антонова Наталiя Анатолiївна перебувала на зазначенiй посадi з травня 2014 року.
30.03.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїСулiма Iнна Георгiївна
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Сулiми Iнни Георгiївни, Члена Ревiзiйної комiсiї, яка не має у власностi акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член Ревiзiйної комiсiї Сулiма Iнна Георгiївна перебувала на зазначенiй посадi з травня 2014 року.
30.03.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїКудiнова Олена Вiкторiвна
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Кудiнової Олени Вiкторiвни , Члена Ревiзiйної комiсiї, яка не має у власностi акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член Ревiзiйної комiсiї Кудинова Олена Вiкторiвна перебувала на зазначенiй посадi з травня 2014 року.
30.03.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїВакулiч Тетяна Олександрiвна
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Вакулiч Тетяни Олександрiвни , Члена Ревiзiйної комiсiї, яка не має у власностi акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член Ревiзiйної комiсiї Вакулiч Тетяна Олександрiвна перебувала на зазначенiй посадi з травня 2014 року.
30.03.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїАхадов Аледдiн Ханвердi огли
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Ахадова Аледдiна Ханвердi огли , Члена Ревiзiйної комiсiї, який не має у власностi акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Член Ревiзiйної комiсiї Ахадов Аледдiн Ханвердi огли перебував на зазначенiй посадi з травня 2014 року
30.03.2016обраноЧлен Наглядової радиЛавренко Микола Миколайович
1e-07
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Лавренка Миколу Миколайовича. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: Перший Вiце-Президент юридичної особи, Президент юридичної особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Лавренко Микола Миколайович має у власностi 2 акцiї, 0,000001 % в статутному капiталi Товариства.
30.03.2016обраноЧлен Наглядової радиЛiтяга Владислав Анатолiйович
1e-06
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Лiтягу Владислава Анатолiйовича. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Вiце-Президента з питань безпеки юридичної особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Лiтяга Владислав Анатолiйович має у власностi 2 акцiї, 0,000001 % в статутному капiталi Товариства.
30.03.2016обраноЧлен Наглядової радиСудак Iгор Олександрович
1e-06
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Судака Iгоря Олександровича. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу юридичної особи, Старший Вiце-Президент юридичної особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Судак Iгор Олександрович має у власностi 2 акцiї, 0,000001 % в статутному капiталi Товариства.
30.03.2016обраноЧлен Наглядової радиСоловйов Юрiй Юрiйович
5e-05
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Соловйова Юрiя Юрiйовича. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Члена Наглядової ради ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Соловйов Юрiй Юрiйович має у власностi 91 акцiю, 0,000050% в статутному капiталi Товариства.
30.03.2016обраноЧлен Наглядової радиСурядний Вiктор Миколайович
1e-06
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Сурядного Вiктора Миколайовича. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: заступник технiчного директора з високовольтних мереж, начальник вiддiлу технiчного аудиту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Сурядний Вiктор Миколайович має у власностi 2 акцiї, 0,000001 % в статутному капiталi Товариства.
30.03.2016обраноЧлен Наглядової радиЛуценко Iван Васильович
1e-06
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Луценка Iвана Васильовича. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: В.о. директора департаменту технiчної полiтики, директор департаменту технiчної полiтики. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Луценко Iван Васильович має у власностi 2 акцiї, 0,000001 % в статутному капiталi Товариства.
30.03.2016обраноЧлен Наглядової радиСанченко Юрiй Миколайович
1e-06
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Санченка Юрiя Миколайовича. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: директор департаменту енергоринку та регуляторної полiтики, заступник директора з економiки, директор виробничого департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Санченко Юрiй Миколайович має у власностi 2 акцiї, 0,000001 % в статутному капiталi Товариства.
30.03.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїФедорко Анастасiя Миколаївна
5.5e-05
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Федорко Анастасiю Миколаївну. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду директора економiчного департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Федорко Анастасiя Миколаївна має у власностi 100 акцiй, 0,000055 % в статутному капiталi Товариства.
30.03.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїКачура Олена Миколаївна
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Качуру Олену Миколаївну. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду Головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Качура Олена Миколаївна не має у власностi акцiї Товариства.
30.03.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїКудiнова Олена Вiкторiвна
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Кудiнову Олену Вiкторiвну. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi посади: економiст 1 категорiї вiддiлу органiзацiї збору коштiв, економiст 1 категорiї вiддiлу платiжних операцiй, фахiвець планово-економiчного вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Кудiнова Олена Вiкторiвна не має у власностi акцiї Товариства.
30.03.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїВакулiч Тетяна Олександрiвна
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Вакулiч Тетяну Олександрiвну. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду провiдного фахiвця вiддiлу по роботi з персоналом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Вакулiч Тетяна Олександрiвна не має у власностi акцiї Товариства.
30.03.2016обраночлен Ревiзiйної комiсiїАхадов Аледдiн Ханвердi огли
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" , якi вiдбулися 30.03.2016 року, (Протокол № 23 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Ахадова Аледдiна Ханвердi огли. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: головний фахiвець управлiння економiчної безпеки, головний фахiвець аналiтичного вiддiлу управлiння економiчної безпеки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Ахадов Аледдiн Ханвердi огли не має у власностi акцiї Товариства.
30.03.2016обраноГолова Наглядової радиЛавренко Микола Миколайович
1e-06
Наглядовою радою ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (Протокол № 1 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради Лавренка Миколу Миколайовича. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: Перший Вiце-Президент юридичної особи, Президент юридичної особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Лавренко Микола Миколайович має у власностi 2 акцiї, 0,000001 % в статутному капiталi Товариства.
30.03.2016обраноГолова Ревiзiйної комiсiїФедорко Анастасiя Миколаївна
5.5e-05
Ревiзiйною комiсiєю ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (Протокол № 1 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Головою Ревiзiйної комiсiї Федорко Анастасiю Миколаївну. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду директора економiчного департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Федорко Анастасiя Миколаївна має у власностi 100 акцiй, 0,000055 % в статутному капiталi Товариства.
30.03.2016обраноЗаступник Голови Наглядової радиСудак Iгор Олександрович
1e-06
Наглядовою радою ПАТ"ЕК"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" (Протокол № 1 вiд 30.03.2016р.) прийнято рiшення про обрання Заступником Голови Наглядової ради Судака Iгоря Олександровича. Посадова особа обрана на 3 роки, згiдно Статуту. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi посади: Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу, Старший Вiце-Президент юридичної особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Судак Iгор Олександрович має у власностi 2 акцiї, 0,000001 % в статутному капiталi Товариства.