Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м. Київ пр-т Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ22868414
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 205-37-26 (044) 205-37-26
6. Електронна поштова адресаoffіce@buc.com.ua
7. Голова ПравлінняТіхоміров О.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.03.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМатвієнко Надія Євгенівна
9.496
29 березня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення: Припинити повноваження: Члена Наглядової ради - Матвієнко Надії Євгенівни (ненадана згода на розкриття паспортних даних), володіє часткою в статутному капіталі банку 9,496%, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 2 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
29.03.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиМасюк Яніна Петрівна
9.136
29 березня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення: Припинити повноваження: Члена Наглядової ради - Масюк Яніни Петрівни (ненадана згода на розкриття паспортних даних), володіє часткою в статутному капіталі банку 9,136%, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 2 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
29.03.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЄвдокимов Валерій Олександрович
0
29 березня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення: Припинити повноваження: Члена Наглядової ради – Євдокимова Валерія Олександровича (ненадана згода на розкриття паспортних даних), не володіє часткою у статутному капіталі банку, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
29.03.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиСергій Лесик
0
29 березня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення: Припинити повноваження: Члена Наглядової ради – Сергія Лесика (ненадана згода на розкриття паспортних даних), не володіє часткою у статутному капіталі банку, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
29.03.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиДоценко Борис Борисович
1e-06
29 березня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення: Припинити повноваження: Голови Наглядової ради - Доценка Бориса Борисовича (ненадана згода на розкриття паспортних даних), володіє часткою в статутному капіталі банку 0,000001%, строк, протягом якого особа перебувала на даній посаді - 2 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
29.03.2016обраноГолова Наглядової радиДоценко Борис Борисович
1e-06
29 березня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення: Обрати Наглядову раду банку на строк 3 роки у складі: Голова Наглядової ради – Доценко Борис Борисович (ненадана згода на розкриття паспортних даних), володіє часткою в статутному капіталі банку 0,000001%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (2014-2016 рр.), директор ТОВ «УкрСТК» (2006-2014 рр.), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
29.03.2016обраноЧлен Наглядової радиМатвієнко Надія Євгенівна
9.496
29 березня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення: Обрати Наглядову раду банку на строк 3 роки у складі: Член Наглядової ради – Матвієнко Надія Євгенівна (ненадана згода на розкриття паспортних даних), володіє часткою в статутному капіталі банку 9,496%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 01.09.2013 р. по теперішній час ПП "Бекристон"- головний бухгалтер; з 01.07.2010 р. по 30.11.2012 р. ТОВ "Промінветкапітал" - головний бухгалтер; з 19.02.2000 р. по 30.06.2010 р. ТОВ "Інтеліджент бізнес солюшнс" - головний бухгалтер; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
29.03.2016обраноЧлен Наглядової радиМасюк Яніна Петрівна
9.136
29 березня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення: Обрати Наглядову раду банку на строк 3 роки у складі: Член Наглядової ради – Масюк Яніна Петрівна (ненадана згода на розкриття паспортних даних), володіє часткою в статутному капіталі банку 9,136%, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 01.06.2009 р. по теперішній час ТОВ НВП «Укргазінвест» начальник відділу реалізації природного газу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
29.03.2016обраноЧлен Наглядової радиЄвдокимов Валерій Олександрович
0
29 березня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення: Обрати Наглядову раду банку на строк 3 роки у складі: Член Наглядової ради – Євдокимов Валерій Олександрович (ненадана згода на розкриття паспортних даних), не володіє часткою участі у статутному капіталі банку, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 1995 року по теперішній час Голова Всеукраїнської добровільної громадської організації «Союз юристів України», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
29.03.2016обраноЧлен Наглядової радиРадченко Андрій Анатолійович
0
29 березня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийняті наступні рішення: Обрати Наглядову раду банку на строк 3 роки у складі: Член Наглядової ради – Радченко Андрій Анатолійович (ненадана згода на розкриття паспортних даних), не володіє часткою участі у статутному капіталі банку, інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 2015 року по теперішній час є Головою Правління ПАТ «Аграрний фонд»; з 2011 р. по 2015 р. був директором ТОВ «Керуюча компанія «АГРО СОЛЮШЕНС», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.