Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Iдея Банк»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента79008 м.Львiв вул.Валова,11
4. Код за ЄДРПОУ19390819
5. Міжміський код та телефон, факс(032) 235 09 38 (032) 297 06 95
6. Електронна поштова адресаinfo@ideabank.ua
7. Голова ПравлiнняВласенко Михайло Валерiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.03.2016призначеноЧлен Правлiння, Директор з ризикiвСинишин Ростислав Тарасович
0
Рiшенням Спостережної Ради вiд 24 березня 2016 року (протокол №240) з 29 березня 2016 року введений до складу Правлiння банку та призначений на посаду. Громадянин України. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення на посаду працював Директором з контролю ризикiв ПАТ «Iдея Банк». Призначений на строк повноважень дiйсного складу Правлiння- до 01.11.2017 р.
30.03.2016призначеноЧлен Правлiння, Адмiнiстративний директорШляк Славомiр Павел
0
Рiшенням Спостережної Ради вiд 24 березня 2016 року (протокол №240) з 29 березня 2016 року введений до складу Правлiння банку та призначений на посаду. Громадянин Республiки Польща. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення на посаду працював Членом Правлiння, Директором департаменту адмiнiстрацiї ЗАТ «Iдея Банк» (Бiлорусь). Призначений на строк повноважень дiйсного складу Правлiння- до 01.11.2017 р.