Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8-А
4. Код за ЄДРПОУ19364259
5. Міжміський код та телефон, факс044-490-52-30 044-490-52-30
6. Електронна поштова адресаkorogodskaya@xbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняГриджук Дмитро Миколайович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
124.03.201625.03.2016Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КФ "Укрфiнком"1436427237.442632.3883
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» повiдомляє, що в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 24 березня 2016 року, що був наданий ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 25 березня 2016 року, вiдбулися змiни серед власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй банку.

Повне найменування юридичної особи – власника акцiй, щодо якого виникла iнформацiя: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КФ «Укрфiнком».
Код ЄДРПОУ: 14364272.
Мiсцезнаходження згiдно з реєстрацiйними документами: Україна, 04212, м. Київ, вул. Полярна, буд. 19-Б.
Розмiр пакету акцiй акцiонера до змiни складав 336 731 акцiю, що становить 37,4426% в загальнiй кiлькостi акцiй ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та 37,4450% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Розмiр пакету акцiй акцiонера з урахуванням зменшення складає 291 276 акцiй, що становить 32,3883% в загальнiй кiлькостi акцiй ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та 32,3903% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».