Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента02094 м. Київ проспект Юрія Гагаріна, 17-В
4. Код за ЄДРПОУ36301800
5. Міжміський код та телефон, факс(044)559-23-18 (044)559-23-18
6. Електронна поштова адресаinfo@vernumbank.com
7. В.о. Голови ПравлінняГнинюк Олена Василівна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.03.2016призначеноЧлен ПравлінняЧирчик Світлана Геннадіївнад/н д/н
д/н
0
24 березня 2016 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (протокол №16) прийнято рiшення призначити з 25.03.2016р. на посаду члена Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Начальника Управління фінансового моніторингу Чирчик Світлану Геннадіївну безстроково, вiдповiдно до Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». С.Г. Чирчик не володіє часткою в статутному капiталi емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Чирчик Світлана Геннадіївна займала такі посади: ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» - головний фахівець відділу аналізу фінансових операцій Управління фінансового моніторингу, головний фахівець відділу фінансового моніторингу; ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» - заступник начальника управління фінансового моніторингу, начальник відділу звітності управління фінансового моніторингу. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Особу обрано на строк до припинення повноважень.