Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
21.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8-А
4. Код за ЄДРПОУ19364259
5. Міжміський код та телефон, факс044-490-52-30 044-490-52-30
6. Електронна поштова адресаkorogodskaya@xbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняГриджук Дмитро Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
18.03.2016припинено повноваженняГолова Спостережної РадиГерасименко Андрiй Леонiдович- -
-
0.004
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про припинення з 19 березня 2016 року повноважень членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Голова Спостережної Ради Герасименко Андрiй Леонiдович (згода на розкриття паспортних даних не надана) володiє часткою у статутному капiталi банку у розмiрi 0,004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 17.05.2008 (останнiй раз переобраний з 30.12.2015).
18.03.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиКрук Євген Васильович- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про припинення з 19 березня 2016 року повноважень членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Крук Євген Васильович (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 21.11.2015 (останнiй раз переобраний з 30.12.2015).
18.03.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної Ради Серещенко Юрiй Геннадiйович- -
-
0.0012
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про припинення з 19 березня 2016 року повноважень членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Серещенко Юрiй Геннадiйович (згода на розкриття паспортних даних не надана) володiє часткою у статутному капiталi банку у розмiрi 0,0012%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 22.03.2013 (останнiй раз переобраний з 30.12.2015).
18.03.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиIойлев Iгор Андрiйович- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про припинення з 19 березня 2016 року повноважень членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Iойлев Iгор Андрiйович (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 22.04.2015 (останнiй раз переобраний з 30.12.2015).
18.03.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиПадалка Вiктор Михайлович, представник акцiонера Департаменту фiнансiв вик. орг. КМР (КМДА)- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про припинення з 19 березня 2016 року повноважень членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Падалка Вiктор Михайлович, представник акцiонера Департаменту фiнансiв виконавчого органу Київської мiської ради (КМДА), (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 05.04.2014 (останнiй раз переобраний з 30.12.2015).
18.03.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиРiєр Леонiд Михайлович- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про припинення з 19 березня 2016 року повноважень членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Рiєр Леонiд Михайлович (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 30.12.2015.
18.03.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиШмуляр Олег Васильович, представник акц-ра Депар-ту комун. власностi м. Києва вик. органу КМР (КМДА)- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про припинення з 19 березня 2016 року повноважень членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Шмуляр Олег Васильович, представник акцiонера Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (КМДА), (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 30.12.2015.
18.03.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиФурсенко Олександра Геннадiївна- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про припинення з 19 березня 2016 року повноважень членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Фурсенко Олександра Геннадiївна (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 26.03.2010 (останнiй раз переобрана з 30.12.2015).
18.03.2016обраноГолова Спостережної РадиГерасименко Андрiй Леонiдович- -
-
0.004
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про обрання з 19 березня 2016 року Голови Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Голова Спостережної Ради Герасименко Андрiй Леонiдович (згода на розкриття паспортних даних не надана) володiє часткою у статутному капiталi банку у розмiрi 0,004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднiшнiй день iнших посад не займає.

Строк повноважень обраного складу Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 3 роки.
18.03.2016обраноЧлен Спостережної РадиКрук Євген Васильович- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про обрання з 19 березня 2016 року членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Крук Євген Васильович (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади в Адвокатському об’єднаннi «Ситнюк та партнери», АБ «Експрес-Банк», ПАТ «ЗАП-ЕКОРЕСУРС», Адвокатському об’єднаннi «Солдатенко, Ситнюк та партнери», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднiшнiй день займає посаду начальника Департаменту мiжнародного, приватного та фiнансового права Адвокатського об’єднання «Ситнюк та партнери». Крiм того, займає посаду члена Наглядової ради АБ «Експрес-Банк».

Строк повноважень обраного складу Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 3 роки.
18.03.2016обраноЧлен Спостережної РадиIойлев Iгор Андрiйович- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про обрання з 19 березня 2016 року членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Iойлев Iгор Андрiйович (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», ТОВ «ЛЕНД ПIВДЕНЬ 2007», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднiшнiй день займає посаду помiчника Голови Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК».

Строк повноважень обраного складу Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 3 роки.
18.03.2016обраноЧлен Спостережної РадиПадалка Вiктор Михайлович, представник акцiонера Департаменту фiнансiв вик. органу КМР (КМДА)- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про обрання з 19 березня 2016 року членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Падалка Вiктор Михайлович, представник акцiонера Департаменту фiнансiв виконавчого органу Київської мiської ради (КМДА), (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади в Головному фiнансовому управлiннi виконавчого органу Київської мiської ради (КМДА) (з 29.12.2012 перейменовано у Департамент фiнансiв виконавчого органу Київської мiської ради (КМДА)), ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднiшнiй день займає посаду першого заступника Директора Департаменту фiнансiв виконавчого органку Київської мiської ради (КМДА).

Строк повноважень обраного складу Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 3 роки.
18.03.2016обраноЧлен Спостережної РадиЛавренчук Сергiй Михайлович, представник SUMMERMAR INVESTMENTS LIMITED- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про обрання з 19 березня 2016 року членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Лавренчук Сергiй Михайлович, представник акцiонера SUMMERMAR INVESTMENTS LIMITED, (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади в Адвокатському об’єднаннi «Ситнюк та партнери», АБ «Експрес-Банк», Адвокатському об’єднаннi «Солдатенко, Ситнюк та партнери». На сьогоднiшнiй день займає посаду начальника судового департаменту Адвокатського об’єднання «Ситнюк та партнери». Крiм того, займає посаду члена Наглядової ради АБ «Експрес-Банк» та є уповноваженою особою за довiренiстю компанiї SUMMERMA INVESTMENTS LIMITED.

Строк повноважень обраного складу Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 3 роки.
18.03.2016обраноЧлен Спостережної РадиШмуляр Олег Васильович, представник акц-ра Депар-ту комун. власностi м. Києва вик. органу КМР (КМДА)- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про обрання з 19 березня 2016 року членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Шмуляр Олег Васильович, представник акцiонера Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (КМДА), (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади в Головному управлiннi комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (КМДА) (з 02.01.2013 перейменовано у Департамент комунальної власностi м. Києва виконавчого органу Київської мiської ради (КМДА)), Державному пiдприємствi «Український науково-дослiдний навчальний центр проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднiшнiй день займає посаду заступника Директора – начальника управлiння орендних вiдносин та звiтностi комунальних пiдприємств Департаменту комунальної власностi м. Києва виконавчого органку Київської мiської ради (КМДА).

Строк повноважень обраного складу Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 3 роки.
18.03.2016обраноЧлен Спостережної РадиСерещенко Юрiй Геннадiйович- -
-
0.0012
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про обрання з 19 березня 2016 року членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Серещенко Юрiй Геннадiйович (згода на розкриття паспортних даних не надана) володiє часткою у статутному капiталi банку у розмiрi 0,0012%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади в ТОВ «Аньюiтет Проект», ТОВ «ГЛОБАЛ IНВЕСТ», ТОВ «Фiнансова компанiя «Меридiан», ТОВ «Будспецсервiс», ТОВ «Київська iнвестицiйна група», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднiшнiй день займає посаду заступника директора з внутрiшнього аудиту та фiнансового контролю ТОВ «Фiнансова компанiя «Меридiан». Крiм того, займає посаду директора ТОВ «Аньюiтет Проект», директора ТОВ «ГЛОБАЛ IНВЕСТ», є уповноваженою особою за довiренiстю компанiй HINIK LIMITED, UPD (UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDINGS LIMITED, MOSONCO HOLDINGS LIMITED, DARMI HOLDINGS LIMITED.

Строк повноважень обраного складу Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 3 роки.
18.03.2016обраноЧлен Спостережної РадиФурсенко Олександра Геннадiївна- -
-
0
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 18 березня 2016 року прийнято рiшення про обрання з 19 березня 2016 року членiв Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

Член Спостережної Ради Фурсенко Олександра Геннадiївна (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади в ТОВ «Юрiмiксiко», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднiшнiй день займає посаду директора ТОВ «Юрiмiксiко».

Строк повноважень обраного складу Спостережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 3 роки.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее