Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
17.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ вул. Кудрявський узвiз, буд. 2
4. Код за ЄДРПОУ39544699
5. Міжміський код та телефон, факс/044/5904661 /044/5904664
6. Електронна поштова адресаo.trubitsyna@crystalbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняЖабська Iрина Миколаївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
16.03.2016обраноГолова ПравлiнняГребiнський Леонiд АндрiйовичКО 182257
28.03.2001 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» вiд 16 березня 2016 року (Протокол № 22) прийнято рiшення про наступне:
- Обрати з 18 березня 2016 року на посаду Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Гребiнського Леонiда Андрiйовича (паспорт серiя КО № 182257, виданий Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 28.03.2001р.).
До моменту погодження Гребiнського Л.А. на посадi Голови Правлiння (отримання письмової згоди Нацiонального банку України), призначити виконуючою обов’язки Голови Правлiння Жабську I.М.
Протягом останнiх п’яти рокiв Гребiнський Леонiд Андрiйович обiймав посаду Голови Правлiння ПАТ АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями та часткою в статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» не володiє.
16.03.2016призначеноЗаступник Голови ПравлiнняЖабська Iрина МиколаївнаСН 729330
19.02.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
0
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» вiд 16 березня 2016 року (Протокол № 22) прийнято рiшення про наступне:
- Припинити повноваження Голови Правлiння Жабської Iрини Миколаївни з 17 березня 2016 року (останнiй день виконання повноважень) та перевести її з 18 березня 2016 року на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння (паспорт серiя СН № 729330, виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 19.02.1998р.).
Протягом останнiх п’яти рокiв Жабська I.М. обiймала наступнi посади: Перший заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ "РОДОВIД БАНК", Голова Правлiння ПАТ "Аграрний комерцiйний банк" (м. Київ), заступник Голови Правлiння ПАТ "КБ "ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР", Голова Правлiння ПАТ "КРИСТАЛБАНК".
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями та часткою в статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» не володiє. Перебувала на посадi з 09.04.2015 року.
16.03.2016припинено повноваженняГолови ПравлiнняЖабської Iрини МиколаївниСН 729330
19.02.1998 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» вiд 16 березня 2016 року (Протокол № 22) прийнято рiшення про наступне:
- Припинити повноваження Голови Правлiння Жабської Iрини Миколаївни з 17 березня 2016 року (останнiй день виконання повноважень) та перевести її з 18 березня 2016 року на посаду Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння (паспорт серiя СН № 729330, виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 19.02.1998р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями та часткою в статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» не володiє. Перебувала на посадi з 09.04.2015 року.