Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
17.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI КОМIНТЕРНУ”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49023 м. Днiпропетровськ Комiнтерну, 7
4. Код за ЄДРПОУ05393062
5. Міжміський код та телефон, факс(056) 787-92-06 (056) 787-92-06
6. Електронна поштова адресаInfo.kominmet@gmail.com
7. Голова правлiнняБотюк Олег Миколайович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
111.03.201616.03.2016ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ “ЦIМЕКОНIНВЕСТ” (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД “ЦIМЕКОНТРАНС”) (Україна)34916617-23374910.586410.0577
16 березня 2016 року вiд Публiчного акцiонерного товариства “Нацiональний депозитарiй України” було отримано Перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, станом на 11 березня 2016 року, з якого вбачається змiна власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ “ЦIМЕКОНIНВЕСТ” (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД “ЦIМЕКОНТРАНС”) (Україна), мiсцезнаходження: вул. Каляєва, буд.4 А, к. 304, м. Днiпропетровськ, Днiпропетровська область, 49023, код за ЄДРПОУ 34916617-233749. Розмiр частки акцiонера пакета акцiй до змiн: в загальнiй кiлькостi акцiй 10,5864% та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 10,9541% . Розмiр частки акцiонера пакета акцiй пiсля змiн: в загальнiй кiлькостi акцiй 10,0577 % та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 10,4070%.