Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69076 м.Запорiжжя вул.Георгiя Сапожнiкова,6
4. Код за ЄДРПОУ00377511
5. Міжміський код та телефон, факс(061) 228-11-99 (061) 228-13-88
6. Електронна поштова адресаvasiliy.sidorenko@carlsberg.ua
7. Генеральний директорШевченко Євген Вiкторович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
110.03.201614.03.2016Baltic Beverages Invest Aktiebolag556594-358597.62998.769
За даними зведеного облікового реєстру (дата обліку 10.03.2016р.), отриманого від особи, що здійснює облік права власності на акції емітента в депозитарній системі 14.03.2016р., відбулися наступні зміни розміру пакету акцій власників, яким належить більше 10% голосуючих акцій: -частка акціонера Baltic Beverages Invest Aktiebolag (Номер запису в торгівельному реєстрі: 556594-3585, Місцезнаходження: п/с 3040, Сольна, 16903, Швеція) в загальній кількості акцій збільшилася з 97.629% до 98.769% (у відношенні до загальної кількості голосуючих акцій частка акціонера збільшилася з 97.714% до 98.852%).