Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
14.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м.Київ проспект Науки 54-Б
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 393-74-00 (044) 393-74-06
6. Електронна поштова адресаavegera@bankcenter.com.ua
7. Голова ПравлінняМаломуж С.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.03.2016обраноГолова Наглядової радиАбрамова Вікторія Петрівна
0
Згідно Рішення Акціонера ПАТ КБ "Центр" від 12.03.2016 р. подовжено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ КБ "Центр" Абрамової Вікторії Петрівни (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) до 31.03.2017 року (включно). Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:економіст по фінансовій роботі ТОВ "Імпродснаб", виконавчий директор ТОВ "Промислові ініціативи", Голова Наглядової ради ПАТ КБ "Центр". Акціями емітента не володіє.