Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Українська аграрно - страхова компанiя"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18001 м. Черкаси вул. Дашковича, 20, оф.226
4. Код за ЄДРПОУ22800936
5. Міжміський код та телефон, факс0472-56-65-25 044-585-94-02
6. Електронна поштова адресаHomchenko@uaic.com.ua
7. В.о. Голови правлiнняІщук О.П.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.03.2016обраноЧлен правлінняКорякін Іван МихайловичМЕ 885955
19.07.2008 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень посадової особи, як члена правління, Наглядовою радою Товариства 11.03.2016 р. прийнято рішення обрати на посаду члена правління Товариства з 12.03.2016 р. Корякіна Івана Михайловича (паспорт серії МЕ № 885955, виданий 19 липня 2008 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвіі). Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради від 11.03.2016 р. Строк, на який обрано: на 1 (один) рік. Посадова особа перебувала на посаді члена правління Товариства з 02.02.2016 р. по 11.03.2016 р. Пакетом акцій в статутному капіталі Товариства не володіє. Посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член правління, заступник фінансового директора, заступник голови правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.03.2016обраноВ.о. Голови правлінняІщук Олеся Петрівна- -
-
0
У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень посадової особи, як члена правління, Наглядовою радою Товариства 11.03.2016 р. прийнято рішення обрати Іщук Олесю Петрівну на посаду члена правління Товариства з 12.03.2016 р. та покласти на неї виконання обов'язків Голови правління (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради від 11.03.2016 р. Строк, на який обрано: на 1 (один) рік. Посадова особа перебувала на посаді члена правління Товариства з 12.03.2015 р. по 11.03.2016 р. Пакетом акцій в статутному капіталі Товариства не володіє. Посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: в.о. Голови правління, менеджер з продажу, начальник управління з продажів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.03.2016обраноЧлен правлінняАкчурін Сергій ОлександровичНА 615111
10.12.1998 Новоушицький РВ УМВС України в Хмельницькій області
0
У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень посадової особи, як члена правління, Наглядовою радою Товариства 11.03.2016 р. прийнято рішення обрати на посаду члена правління Товариства з 12.03.2016 р. Акчуріна Сергія Олександровича (паспорт серії НА, № 615 111, виданий 10.12.1998 р. Новоушицьким РВ УМВС в Хмельницькій області). Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради від 11.03.2016 р. Строк, на який обрано: на 1 (один) рік. Посадова особа перебувала на посаді члена правління Товариства з 02.12.2015 р. по 11.03.2016 р. Пакетом акцій в статутному капіталі Товариства не володіє. Посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член правління, начальник управління розвитку, директор Департаменту страхування корпоративних клієнтів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.03.2016припинено повноваженняЧлен правлінняОлексієнко Андрій СергійовичМЕ 731545
29.06.2006 Оболонський РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Наглядовою радою Товариства 11.03.2016 р. прийнято рішення припити повноваження члена правління Товариства з 11.03.2016 р. Олексієнка Андрія Сергійовича (паспорт серії МЕ № 731545, виданий 29.06.2006 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві) у зв'язку із закінченням дії повноважень на посаді члена правління та відсутністю наміру продовжувати трудові відносини з Товариством. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради від 11.03.2016 р. (Протокол №9 від 11.03.2016 р.), п.2 ст. 36 КЗпП України. Акціями Товариства не володіє. Перебував на посаді члена правління Товариства з 27.10.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.