Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
11.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9 А
4. Код за ЄДРПОУ21570492
5. Міжміський код та телефон, факс044 205-41-80 044 205-41-80
6. Електронна поштова адресаASeverinenko@agrocombank.com.ua
7. Т.в.о. Голови Правлiння Єрошкiна А.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
10.03.2016призначенозаступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ «Агрокомбанк»Макаревич Оксана СергiївнаД/н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
0
Радою ПАТ "Агрокомбанк" вiд 10.03.2016р. (Протокол № 38) прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме з 11.03.2016 року призначити (обрати) на посаду заступника Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» Макаревич Оксану Сергiївну.
Пiдстава такого рiшення – збiльшення складу Правлiння для успiшного розвитку бiзнесу та реалiзацiї стратегiї розвитку Банку.
Iнформацiя про посадову особу – Макаревич Оксана Сергiївна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади - заступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийнято рiшення Радою Банку, ввести до складу членiв Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» Макаревич О.С. для успiшного розвитку бiзнесу та реалiзацiї стратегiї розвитку Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Макаревич О.С. не має.
Макаревич Оксана Сергiївна призначена на посаду на умовах безстрокового трудового договору.
Iншi посади, якi обiймала Макаревич О.С. протягом останнiх п’яти рокiв – ПАТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» - керiвник управлiння торгового фiнансування, ПАТ «Енергобанк» начальник управлiння документарного бiзнесу, ПАТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» керiвник управлiння торгового фiнансування, ТОВ «Гран Терра» керiвник вiддiлу торгового фiнансування.